Menu Zavrieť

Slovensko 14. januára 2015 AKTUALIZOVANÉ (HSP)

Kontroverzná stratégia

Vláda Slovenskej republiky v utorok popoludní vypustila tretí bod na 142. schôdzi, ktorý sa týkal návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Vláda sa teda počas dnešného rokovania kontroverznou stratégiou zaoberať nebude.

S aktuálnym znením stratégie nesúhlasia mnohé mimovládne organizácie, ktoré zastupujú rôzne skupiny občanov.

Voči zneniu stratégie a oblastiam, ktorými sa zaoberá boli vznesené mnohé pripomienky, ktoré boli vzaté akceptované len v minimálnej miere.

Ohľadom stratégie sa uskutočnili aj viaceré aktivity vrátane zaslania listu premiérovi Róbertovi Ficovi či bratislavského zhromaždenia „Živá reťaz proti Stratégii ne-ľudských práv“.

Stratégia síce nesie názov ochrana a podpora ľudských práv, avšak právam určitých skupín sa venuje v rôznom rozsahu. Najväčšia pozornosť je venovaná skupine LGBTI ôsob. Podpore a ochrane starších ľudí sa venuje na štrnástich stranách, predchádzaniu rasizmu a xenofóbie na dvanástich stranách, právach chudobných na desiatich stranách, právach osôb s telesným postihnutím na deviatich stranách, ale právam lesieb, geyov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov na 105-tich stranách. Rodine sa celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv nevenuje ani na jednej strane.

 

KDH má voči stratégii vážne výhrady

Pripravovanú Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv odmieta z opozičných strán najmä KDH. Podľa predsedu Jána Figeľa hnutie opakovane, od leta roku 2013, vyjadruje vážne výhrady k východiskám, obsahu i procesu tvorby stratégie.

„V dnešnej podobe je návrh Stratégie v protiklade so zámerom a podstatou otázok referenda o ochrane rodiny, pri ktorom vládny SMER-SD odporúčal účasť svojim voličom. Návrh nie je podľa názoru KDH v súlade s ustanoveniami slovenského ústavného poriadku a univerzálnych ľudských práv, ako ich ukotvuje platná Listina základných ľudských práv,“ uviedol Figeľ.

Najrozumnejšie v tejto situácii by podľa neho bolo definitívne stopnutie tohto nevyváženého návrhu Stratégie a celkový presun ľudskoprávnej agendy spolu so zmenou kompetenčného zákona pod gesciu ministerstva spravodlivosti.

„Podľa môjho názoru tam ochrana ľudských práv prirodzene a odborne patrí aj do budúcnosti. V prípade silného mandátu od občanov a budúcej účasti na vládnej zodpovednosti bude KDH presadzovať takúto kompetenčné zmenu a následné prepracovanie navrhovanej Stratégie ochrany ľudských práva na Slovensku,“ dodal predseda KDH.

 

Referendum

Stratégia ľudských práv chce LGBTI skupinám priznať nadštandardné práva. Preto sa organizácia Aliancia za rodinu – iniciátor referenda – snaží, aby bol v spoločnosti do budúcna zachovaný súčasný stav, keďže trendy prebiehajúce v západných krajinách preukazujú stupňujúce sa požiadavky LGBTI skupín – od registrovaných partnerstiev, k manželstvu až po adopciu detí.

Samotné referendum sa uskutoční 7. februára. Vyhlásil ho prezident Andrej Kiska. Podnet pre vypísanie referenda podala Aliancia za rodinu, po tom, čo sa za jeho uskutočnenie vyslovilo viac ako 400 000 ľudí.

Z pôvodných štyroch otázok sa budú občania Slovenskej republiky po rozhodnutí Ústavného súdu SR vyjadrovať k trom otázkam. Prvou otázkou referenda je, či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy. Ďalšou je či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí. Záverečná otázka sa týka najme problematiky sexualizácie deti v školách, kedy by rodičia mali právo rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako sú sexuálne správanie alebo eutanázia – „súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/vlada-sa-nateraz-nebude-zaoberat-strategiou-ludskych-prav-zo-zajrajsieho-rokovania-ju-vypustila/504101