Menu Zavrieť

Bratislava  12. januára 2015 (HSP)

Začiatkom januára bol predsedovi vlády Róbertovi Ficovi doručený otvorený list od zástupcov združení a spoločenstiev bojujúcich za obnovu a ochranu rodiny a morálnych hodnôt.

Otvorený list je reakciou na pripravovanú stratégiu ľudských práv, ktorú bude v stredu schvaľovať vláda. V Bratislave sa v decembri kvôli tomu konalo zhromaždenie „Živá reťaz proti Stratégii „ne-ľudských práv“. Jedna z účastníčok ktorá vystúpila povedala: „Plánovaná celoštátna stratégia na podporu a ochranu ľudských práv nechráni všetkých ľudí rovnako. Venuje sa podpore a ochrane starších ľudí na štrnástich stranách, predchádzaniu rasizmu a xenofóbie na dvanástich stranách, právach chudobných na desiatich stranách, právach osôb s telesným postihnutím na deviatich stranách, ale právam lesieb, geyov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov na sto piatich stranách. Rodine sa celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv nevenuje ani na jednej strane.“

Toto vyhlásenie nebolo len apelom pre zúčastnených. Stalo sa akýmsi „hlasom“, ktorý by sa nemal ignorovať a zamiesť pod koberec. Dôležité a potrebné je razantné odmietnutie celoštátnej stratégie na podporu a ochranu ľudských práv v súčasnej podobe.

Autori v svojom liste konkrétne píšu: Vážený pán predseda vlády, žiadame Vás a vyzývame i všetkých predstaviteľov vlády SR, aby celoštátnu stratégiu na podporu a ochranu ľudských práv v súčasnej podobe odmietli. Prijatím predloženej stratégie stratíte oveľa viac ako získate nielen ako človek, ale najmä ako predseda vlády, ktorý bol ustanovený, aby spravodlivo spravoval zverený ľud. Tento závažný dokument treba prepracovať tak, aby bol vyvážený, a aby chránil všetkých ľudí rovnako.

Autormi otvoreného listu boli: . Ing. Jozef DUPKALA predseda Správnej rady Združenia pre ochranu rodiny, Anton HAJNÝ pr. sp. rady Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície, Milan HOLLÝ, člen Výkonného výboru Spoločenstvo svätého Jozefa, Ing. Peter PROKEŠ pr. Sp. radyZdruženia za obnovu a ochranu morálnych hodnôt, Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ pr. Sp. radyZdruženie za tradičnú rodinu.

Daniela Birková

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/organizacie-pisu-premierovi-zastavte-strategiu-neludskych-prav-ide-proti-rodine/502091