Menu Zavrieť
23. 11. 2012

(OpenDoors) Adris Ali Mohammed nedávno zemřel po dvou letech strádání ve velmi těžkých podmínkách ve vojenském vězení v eritrejském Adersetu. Jedenatřicetiletý muž byl umístěn do malé kobky, kde onemocněl malárií a nedostal na ni léky. Navzdory tomuto konci Kristus svým vítězstvím nad smrtí vysvobodil Adrise z utrpení a nyní jeho následovník prožívá slavné zaslíbení věčného života.

Adrise zadrželi místní policisté ve městě Tenesai, jakmile se dozvěděli o jeho konverzi ke křesťanství. Podle výpovědí přátel Adris statečně přestál děsivé pronásledování a zachoval si pevnou víru. V Adersetu je v současné době uvězněno přibližně 100 dalších křesťanů.

Pozvedejte v modlitbách truchlící Adrisovy příbuzné a přátele. Kéž je pro ně povzbuzením jeho příklad neochvějné víry. Modlete se, aby Adrisova vytrvalá láska zůstala živou vzpomínkou v mysli všech trýznitelů a obměkčila jejich srdce. Modlete se také za účinné zvěstování evangelia po celé Eritreji.

Více informací o pronásledování křesťanů v této zemi naleznete na stránce Eritrea Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: http://www.hlas-mucedniku.cz/index.php?datum=2012-11-23