Menu Zavrieť

(Hlas mučedníků, USA)

Syrští křesťané se rozhovory o své víře vystavovali nebezpečí odjakživa, v souvislosti se sílícími projevy občanské války však začínají být evangelizační aktivity nebezpečnější než kdy dříve. Několik evangelistů spolupracujících s Hlasem mučedníků již ztratilo někoho z příbuzných.

„V celé řadě případů jsou lidé zabíjeni jen proto, že se hlásí ke křesťanství,“ uvedl programový koordinátor Hlasu mučedníků v oblasti. „Snažíme se zjistit, jak bychom mohli pomoci lidem, kteří kvůli své víře utrpěli zranění – jednomu křesťanovi dokonce zohavili tvář, aby varovali ostatní.“

Válka navíc připravila mnoho křesťanů o domovy. Zatímco křesťané prchají před boji a opouštějí své domy, muslimové a příslušníci povstaleckých skupin je obsazují.

V uplynulých měsících se místní úřady rozhodly uzavřít jeden sbor, dalším společenstvím vydání zákazu činnosti hrozí.

Vyprošujte syrským věřícím pokoj a ochranu. Modlete se, aby spočinuli ve vědomí, že s nimi Dobrý pastýř prochází i tímto obtížným obdobím (Žalm 23). Modlete se, aby křesťané milovali své bližní stejnou láskou, jakou je miluje Kristus – včetně svých pronásledovatelů.

Více informací o pronásledované církvi v Sýrii naleznete na stránce Syria Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku