Menu Zavrieť

Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) důrazně protestuje proti propagaci homosexuálního životního stylu pod názvem Prague Pride 2012.

Radim Ucháč, prezident HPŽ ČR, zdůraznil: „Homosexuální ideologie je dnes využívána jako beranidlo k ničení instituce rodiny, svobody a národa. Občanům je už od dětství stále bezohledněji vnucována rovnocennost homosexuálního životního stylu zaměřeného na popření rolí otce a matky a sobecky svádějícího ke sterilní rozkoši. Svoboda myšlení je agresivně pošlapávána homosexuálními aktivisty obviňujícími z nenávisti každého, kdo si dovolí mít odlišný názor. Čestnost, hrdost i mravnost národa jsou systematicky ničeny pohrdáním přirozeným mravním zákonem a vysmíváním se Bohu. Úpadek mravnosti pak znemožňuje národu si vládnout spravedlivě.“

HPŽ ČR proto vítá společenské protesty proti Prague Pride a podporuje úsilí zaměřené na obnovení úcty k rodinám a obnovení jejich přirozených rolí. Jedině zdravé rodiny mohou garantovat svobodu a naději při výchově dalších generací. HPŽ ČR také vítá pomoc lidem, kteří trpí homosexualitou a touží po odborné pomoci, aby se mohli z tohoto hluboce zakořeněného jednání osvobodit a žít plnohodnotný život.

HPŽ ČR vyzývá nejen politiky, ale zvláště sdělovací prostředky, aby nezneužívali svého postavení a o problematice informovali objektivně a pomohli společnosti docenit roli rodiny pro další rozvoj našeho státu.

(pozn. krátené)

zdroj: prolife