Menu Zavrieť

1. decembra 2011, WASHINGTON, (LifeSiteNews.com) – Po prehre na nižšom súde študentská poradkyňa na verejnej univerzite v Georgii, ktorej hrozilo vylúčenie, pretože vyjadrila rozpaky pri poradenstve homosexuálom, obhajuje svoj prípad pred Odvolacím súdom.

Legálna sťažnosť, ktorú podala Jennifer Keeton, obžalúva Augusta State University, za to že ju podmienečne prepustili potom, ako odmietla vyhovieť inštrukciám fakulty „zmeniť svoje presvedčenie” o homosexualite a „rodovej identite.”

Zastupuje ju The Alliance Defense Fund. Mediálny úrad tejto aliancie povedal pre LifeSiteNews.com, že súd rozkázal o prípade mlčať a ktorejkoľvek strane zakázal diskutovať o procese na verejnosti.

Avšak mnohé detaily prípadu sú známe z počiatočného súdneho procesu.

Keeton sa usilovala o magisterský titul v nádeji, že sa stane školskou poradkyňou, keď oznámila fakulte a študentom, že pre svoje hlboké náboženské presvedčenie by jej bolo ťažko robiť poradenstvo pre homosexuálov. Podľa miestoprísažného prehlásenia univerzity Keeton ostatným študentom školského poradenstva povedala, že „gayov prehlási k inými poradcom,” oznámil Inside Higher Ed.

Avšak predstavitelia univerzity povedali, že Keetonovej presvedčenie narušilo Etický kódex americkej poradenskej asociácie, ktorý stanovuje, že poradcovia sa musia „vyhýbať vnucovaniu hodnôt, ktoré nie sú v súlade s cieľmi poradenstva.” Dodáva, že „poradcovia neprehliadajú alebo nepraktizujú diskrimináciu” založenú na rozličných kritériách, vrátane „rodovej identity” a „sexuálnej orientácie” spôsobom, ktorý má negatívny dopad na tieto osoby.”

Škola zostavila reedukačný plán, ktorý Jennifer nútil, aby sa zúčastnila „ tréningu citlivosti voči rozmanitosti”, aby išla na oslavy homosexuality ako napr. Augusta Gay Pride Parade a zahŕňal eseje, ktoré mala napísať o tom, ako tréning o poradenstve homosexuálom ovplyvnili jej presvedčenie.

Jej právny zástupca Jeff Shafer povedal, že predstavitelia univerzity jej poradili: „Nemusíš tomu veriť. Stačí povedať, že áno.”

Keď tomu z náboženských dôvodov odmietla vyhovieť,  bola dočasne vylúčená z univerzitného vzdelávacieho programu poradcov. Vtedy zažalovala štátnu univerzitu pre náboženskú diskrimináciu. Minulý august federálny sudca James Randal Hall odmietol jej prípad.

Jennifer nie je jediná kresťanka, ktorá čelí disciplinárnemu konaniu, pretože odmietla odvolať svoje hlboké kresťanské presvedčenie. Julea Ward bola vyhodená z poradného programu absolventov Eastern Michigan University v marci 2009 potom, čo posunula homosexuálneho klienta inému poradcovi.

Michiganske štátne zákonodarstvo momentálne zvažuje Julea Ward Freedom of Conscience Act (Zákon slobody svedomia Juley Ward), ktorý ustanovuje, že vysoké školy a univerzity v tomto štáte „nemôžu potrestať alebo diskrimininovať študenta v odbore poradenstva, sociálnej práci, či psychológií, pretože študent odmieta poskytnúť poradenstvo, či službu klientovi, pokiaľ je to v rozpore s jeho úprimným náboženským presvedčením alebo morálnym krédom študenta, ak študent zverí klienta inému poradcovi, ktorý poskytne poradenstvo alebo služby.”

zdroj: lifenews