Menu Zavrieť

(International Christian Concern)

Příslušníci radikální islamistické skupiny Boko Haram zavraždili během dvou dnů celkem 29 křesťanů. Dvacet věřících postříleli 6. listopadu na setkání, na kterém křesťané probírali možnosti přepravy těla svého souvěrce – zavražděného o den dříve společně s dalšími mučedníky při útoku na bohoslužbu společenství Deeper Life (Hlubší život) v Gombe.

Útokům bezprostředně předcházela výhrůžka představitelů hnutí, kteří 1. ledna křesťany vyzvali, aby se do tří dnů vystěhovali ze severní Nigérie. Skupina Boko Haram usiluje o zavedení přísné formy právního řádu šaría v celé zemi, včetně jižní poloviny území, kde křesťané tvoří většinu. Nigerijská vláda ve snaze zamezit protikřesťanským násilnostem vyhlásila výjimečný stav.

Rev. James Wuye, církevní vedoucí ze severní Nigérie, naléhal na nigerijské křesťany, aby se v reakci na nárůst útoků neuchýlili k odplácení. „Vyzývám nigerijské křesťany, abychom se nepřestali ovládat a modlili se, aby za nás bojoval Bůh Eliášův. Křesťané by měli své bližní milovat, jak nás učí Ježíš Kristus.“

Modlete se, aby Pán obdařil křesťany milostí a silou, aby odolali pokušení a nepozvedli proti útočníkům zbraně. Modlete se, aby Bůh naplnil tuto problémy zmítanou zemi pokojem. Modlete se za všechny, kdo ztratili své milované; kéž jsou naplněni radostí pramenící z porozumění, že se znovu shledají příchodu našeho Pána Ježíše Krista (1. Tesalonickým 4,15–18). Modlete se za nigerijskou vládu, za armádu i za příslušníky hnutí Boko Haram.

Více informací o trpící nigerijské církvi naleznete na stránce Nigeria Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku