Menu Zavrieť
Nový výzkum naznačuje, že ve Francii je v současné době více praktikujících muslimů než praktikujících římských katolíků. Zatímco se 64 procent Francouzů označuje za římské katolíky, pouze 2,9 procenta populace skutečně praktikuje římskokatolickou víru. Pro srovnání 3,8 procenta obyvatel praktikuje islám. Výzkum byl proveden Francouzským institutem veřejného mínění z popudu římskokatolického listu La Croix.

Ještě zajímavější je pro islámské orgány ve Francii zjištění, že se pouze 41 procent ze 6 milionů muslimů v zemi označuje za „praktikující“, i když 75 procent je rádo, že jsou označováni za „věřící“. Sedmdesát procent rovněž tvrdí, že slaví islámský svatý měsíc ramadán. Většina francouzských muslimů pochází z bývalých kolonií v severní a subsaharské Africe.

Dalším důkazem je také to, že mešity jsou stavěny mnohem rychleji než římskokatolické kostely. Mohammed Moussaoui, prezident Francouzské muslimské rady, minulý měsíc odhadoval, že po celé zemi se nyní staví asi 150 nových mešit.

Oproti tomu Římskokatolická církev ve Francii postavila v posledních deseti letech jen 20 nových kostelů a více než 60 kostelů bylo oficiálně uzavřeno. O mnoha z nich bylo rozhodnuto, že se stanou mešitami, uvádí La Croix.

Průzkum provedený v roce 2009 Amsterodamskou školou pro sociologické bádání naznačuje, že v letech 2001–2006 bylo postaveno téměř 500 nových mešit, přičemž celkem je jich více než 2000. Mnohé z těchto nových objektů ale byly postaveny na místech, kde již existovala islámská komunita, jež užívala provizorní prostory – takzvaný „islám sklepů“. Jeden z nejvýznamnějších muslimských vůdců ve Francii, Dalil Boubaker, který je představeným Velké mešity v Paříži, nedávno vyzval, aby se počet mešit v zemi znovu zdvojnásobil – na 4000, aby byla uspokojena vzrůstající poptávka. Nedostatek budov pro islámskou populaci ve Francii vede k tomu, že se do mnoha mešit nevejdou věřící, kteří přicházejí na páteční modlitby, a mnoho muslimů se proto modlí venku na ulicích. Ale muslimové modlící se mimo mešity vytvářejí politické napětí. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy také nedávno označil modlitby na ulicích za „nepřijatelné“ a dodal, že ulice se nemohou stát „rozšířením mešity“. Minulý měsíc ministr vnitra Claude Guéant navrhl, aby muslimové raději používali prázdná kasárna. Modlitby na ulicích „musí skončit“, prohlásil. Ve snaze vyřešit krizi s nedostatkem místa se v jihofrancouzském městě Marseille nyní buduje mešita, jež pojme 7000 věřících. Pětadvacet procent obyvatel Marseille tvoří muslimové.

Francie je často označována za „nejstarší dceru katolické církve“, protože místní církev udržuje nepřerušené společenství s římským biskupem od 2. století. Ale někteří starší evropští biskupové už dlouho předpovídají úpadek katolicismu a jeho zastínění islámem na celém kontinentu.

zdroj: czech free press