Menu Zavrieť

 

Christian Solidarity Worldwide

Kubánský pastor s rodinou musí zůstat v zemi, jejíž vláda mu jasně naznačila, že je jeho přítomnost nežádoucí. Přestože jim Spojené státy nabídly azyl, od místních úřadů nedostali potřebné vízum.

Pastor Omar Gude Perez si odpykal téměř tři roky z trestu v celkové délce šesti a půl let odnětí svobody vyměřeného na základě obvinění, která odborníci monitorující dodržování lidských práv považují za nespravedlivá. Zatímco byl ve vězení, manželka Kenia s dětmi odbdržela úřední příkaz k vystěhování z bytu. Spojené státy sice v červenci schválily žádost rodiny Perezových o azyl, Perezovi však záhy dostali vyrozumění, že jim nebude uděleno vízum, které je k opuštění země zapotřebí.

Pastor Omar, který slouží jako celostátní vedoucí rychle rostoucí sítě nezávislých společenství (Apoštolské hnutí), byl letos propuštěn z vězení, nesmí však kázat ani vycestovat z města Camaguey. Byl obviněn z nezákonného podnikání a padělání dokladů – podle mnoha lidí jsou tato ničím nepodložená obvinění důsledkem jeho křesťanských aktivit. Také další pastoři z Apoštolského hnutí jsou obtěžováni a je jim vyhrožováno uvězněním a vydáním zákazu činnosti jejich společenství.

Modlete se, aby pastor Omar s rodinou i nadále věrně sloužili Kristu na každém místě, na které je přivede. Modlete se, aby mohli opustit Kubu a přestěhovat se do Spojených států, bude-li to Boží vůle. Modlete se, aby vedoucí představitelé na Kubě přestali ztrpčovat život křesťanským vedoucím a aby Kristovi následovníci zůstali pevní ve víře.

Více informací o pronásledování na Kubě naleznete na stránce Cuba Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku