Menu Zavrieť

Forum 18 News Service

Ázerbájdžánský parlament by měl v polovině listopadu schválit novelizaci zákonů, která stanovuje tresty odnětí svobody a vysoké finanční postihy pro skupiny zabývající se výrobou a distribucí náboženské literatury bez předchozí státní cenzury. Narušitelům zákona hrozí až pět let odnětí svobody a pokuta do výše devítinásobku roční minimální mzdy.

Uvedené postihy jsou obsaženy v navrhovaných úpravách trestního a správního zákona, které připravila vlivná prezidentská kancelář a 28. října prošla dvěma parlamentními výbory. Poslanci uvádějí, že jsou připraveni úpravu přijmout po prvním čtení, pravděpodobně již 15. listopadu.

Modlete se, aby Pán zaplavil tuto zemi svým Slovem a aby se evangelium šířilo i nadále, navzdory uvedeným omezením. Modlete se, aby ázerbájdžánská církev rostla v počtu i ve věrnosti. Modlete se, aby Bůh křesťanům požehnal v jejich úsilí, když o něm vydávají svědectví svými životy.
Modlete se za respektování svobody náboženského vyznání v Ázerbájdžánu.
Více informací o pronásledování v Ázerbájdžánu naleznete na stránce Azerbaijan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku