Menu Zavrieť

International Christian Concern

Pákistánský křesťan Liaqat Munawar zveřejnil informaci, podle které byli jeho bratr Ishfaq Munawar s přítelem Naeemem Masihem v pákistánském Karáčí napadeni paštúnskými mládežníky. Ishfaq a Naeem jeli domů z bohoslužby, když je znenadání zastavila skupina mladých Paštúnů. Vetřelci se jich vyptávali na totožnost a důvod projíždění městem. Když zjistili, že jsou Ishfaq a Naeem křesťané, vyzvali je, aby odříkali Kalmu (islámské vyznání víry recitované při konverzi), jinak se nedostanou z města živí. Když odmítli Kalmu přečíst, mládežníci nejprve do obou najeli autem a poté je mlátili železnými tyčemi, až upadli do bezvědomí. Jednomu z nich zlomili čelist a vyrazili pět zubů a oběma způsobili celou řadu dalších zranění.

Modlete se, aby Bůh pomohl Ishfaqovi a Naeemovi překonat tuto traumatickou zkušenost a zcela se zotavit. Modlete se za Paštúny, aby poznali Krista. Modlete se za všechny pákistánské věřící, kteří za následování Krista často platí vysokou cenu. Proste, aby je Bůh naplňoval potřebnou silou, aby jej mohli následovat a neochvějně stát za evangeliem.

Více informací o situaci v Pákistánu naleznete na stránce Pakistan Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mučedniku