Menu Zavrieť

Vážený pane primátore, Výbor na obranu rodičovských práv, který organizoval úspěšnou petici proti povinné sexuální výchově na ZŠ (40 tis. podpisů), se znepokojením zjistil, že Vy jako primátor za ODS jste převzal osobní záštitu nad festivalem Prague Pride 2011.

Ve svobodné zemi má jistě každý právo chovat se podle svého svědomí (tedy i pořádat festivaly), pokud neohrožuje jiné, a toto právo my nikomu nebereme. Na druhou stranu nechápeme a zásadně protestujeme, aby primátor, který zastupuje stranu, která se hlásí ke konzervativním hodnotám a navazuje „na tradice evropské křesťanské civilizace“, jak je psáno na webových stránkách ODS, zaštiťoval svým jménem tuto akci. Domníváme se, že takzvaný festival hrdosti a tolerance je nejenže v přímém protikladu k těmto hodnotám, ale též podporuje negativní vlivy ve společnosti; snižuje hodnotu tradiční rodiny, dává dětem příklady nezdravého životního stylu a tím přímo ohrožuje reprodukční zdraví společnosti jako celku.

Konzervativní postoj je si přece vědom důležitosti rodiny ve společnosti, a proto právě rodina si zaslouží speciální podporu ze strany politiků, a to zvláště těch, kteří to mají ve svém programu. Naši homosexuální spoluobčané mají mít a i mají naši toleranci, nikoli však speciální záštitu či mimořádnou podporu. Stát má být vůči nim neutrální, nikoli je privilegovat například Vaší osobní záštitou.

Vážený pane primátore, důrazně Vás žádáme, abyste ještě jednou zvážil, zda této akci opravdu chcete svoji záštitu zachovat. A pokud ji zachováte, žádáme Vás jako primátora za – dle vlastní proklamace konzervativní – ODS, abyste to vysvětlil našemu sdružení i všem rodinám, které ODS slíbila podporovat.

zdroj: vorp