Menu Zavrieť

Výzkumníci z Columbia University a University of Chicago uskutečnili mezi 1800 porodníky a gynekology průzkum ohledně jejich postojů k poskytování antikoncepce mladistvým bez vědomí jejich rodičů. Z dotázaných lékařů 66% odpovědělo; bylo zjištěno, že 94% z nich by poskytlo antikoncepci mladistvým bez vědomí jejich rodičů.

Pouze 47% respondentů uvedlo, že by vybízeli nezletilou, aby informovala rodiče a pouze 54% by sedmnáctileté dívce doporučili zdrženlivost, než bude starší. Tato procenta jsou vyšší u lékařů spjatých s nějakým náboženstvím, např. 76% evangelických lékařů by doporučilo zdrženlivost ve srovnání z 31% nenáboženskými lékaři. 57% nábožensky zaměřených lékařů by doporučilo nezletilé dívce zapojení rodičů, zatímco u nenáboženských lékařů to bylo 38%.

Podávání antikoncepce bez vědomí rodičů by se může stát ještě větším problémem v USA, neboť ministerstvo zdravotnictví zamýšlí požadovat, aby zdravotní pojištění pokrývalo antikoncepci bez finanční spoluúčasti příjemce. Tuto obavu již vyjádřila nezisková organizace Christus Medicus Foundation, která propaguje zdravotní péči vycházející z křesťanských principů. Vidí v ní největší hrozbu pro rodinu, morálku a svobodu od známého propotratového rozsudku v případě Roe v. Wade. Jedná se o popření práva rodičů být primárními pečovateli a vychovateli svých dětí.

zdroj: prolife