„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Právo dieťaťa mať otca aj mamu má prednosť pred požiadavkami dospelých Osobnosti v tom majú jasno

Aby sa sociálna ochrana nestala nástrojom šikany Tlačová správa, 12. januára 2015 Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripomienku môžete podporiť na portáli právnych predpisov do utorka 20. januára. Potrebujeme dovtedy získať podporu aspoň [...]

Milí priatelia detí, podporte prosím hromadnú pripomienku CBR (kliknite tu), aby sme zabránili zneužitiam a rozširovaniu právomocí sociálky na základe nejasných štandardov pri posudzovaní starostlivosti o dieťa a ďalším manipuláciam, ktoré návrh zákona, prezentovaný ako návrh zákona o rodine, umožňuje. Ide o legitimizovanie juvenilnej justície na úkor práv rodičov pod zástierkou boja proti týraniu detí. Podpisy zbierame [...]

Slovensko 14. januára 2015 AKTUALIZOVANÉ (HSP) Kontroverzná stratégia Vláda Slovenskej republiky v utorok popoludní vypustila tretí bod na 142. schôdzi, ktorý sa týkal návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Vláda sa teda počas dnešného rokovania kontroverznou stratégiou zaoberať nebude. S aktuálnym znením stratégie nesúhlasia mnohé mimovládne organizácie, ktoré zastupujú rôzne [...]

Bratislava  12. januára 2015 (HSP) Začiatkom januára bol predsedovi vlády Róbertovi Ficovi doručený otvorený list od zástupcov združení a spoločenstiev bojujúcich za obnovu a ochranu rodiny a morálnych hodnôt. Otvorený list je reakciou na pripravovanú stratégiu ľudských práv, ktorú bude v stredu schvaľovať vláda. V Bratislave sa v decembri kvôli tomu konalo zhromaždenie „Živá reťaz proti Stratégii [...]

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.