Menu Zavrieť

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) bola 10. decembra 2010 na konferencii Sloboda a náboženstvo vo Viedni informovaná o dokumente s názvom Pozorovacia správa o intolerancii a diskriminácii kresťanov v Európe.

Dokument monitoruje prípady neznášanlivosti voči kresťanom a zverejňuje ich na internetovej stránke www.intoleranceAgainstChristians.eu.

TIEŇOVÁ SPRÁVA O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE (2005 – 2010) v slovenčine.

Štyridsať stranový dokument načrtáva spôsoby, akými sú kresťania v jednotlivých krajinách podrobovaní psychickému či fyzickému nátlaku v posledných rokoch, a venuje pozornosť samotnému fenoménu násilia voči kresťanom. V správe sa hovorí, že tu nejde len o otázku vnútrokresťanskú, ako sa to niekedy charakterizuje, pretože denominácie spolupracujú vo vzájomnom rešpekte, čelia však radikálnemu sekularizmu, ktorý obmedzuje ich základné práva. Hoci tvoria v Európe väčšinu, podstupujú diskrimináciu. Podobný prípad totiž prežívali v Južnej Afrike čierni obyvatelia zo strany bielej menšiny v prípade apartheidu. Až 75 percent všetkých náboženských prenasledovaní pritom tvoria prenasledovania kresťanov. Úvod dokumentu tvoria viaceré citáty na tému prenasledovania kresťanov z úst náboženských osobností, politikov, alebo ide o závery z niektorých medzinárodných konferencií. Ústredná časť textu sa zameriava na formy útlaku a konkrétne prípady. Spomína sa tu diskriminácia vo forme popierania práv na výhradu vo svedomí, obmedzovanie slobody prejavu, postihovanie v zamestnaní, upie­ranie práv rodičov na výchovu; intolerancia, ktorá zahŕňa hanobenie, urážky, zosmiešňovanie v kultúre a umení, odstraňovanie náboženských symbolov, vytláčanie kresťanských ideí z verejného života do súkromných sfér; ďalej nenávisť vo forme vandalizmu, zneucťovania kresťanských kostolov až po fyzické útoky na veriacich. Posledná časť správy obsahuje odporúčania vládam jednotlivých krajín, Európskej únii, me­dzinárodným inštitúciam pre ľudské práva, ako aj samej OBSE, aby si viac všímali fenomén diskriminácie, odhaľovali jednotlivé prípady, zhromažďovali fakty, ako aj sledovali všetky legislatívne kroky, ktoré by mohli viesť k otvorenej či skrytej forme útlaku kresťanov v Európe.

správa doplnená: TIEŇOVOU SPRÁVOU O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE (2005 – 2010) v slovenčine

zdroj: scmlondon

zdroj TIEŇOVEJ SPRÁVY O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE (2005 – 2010) v slovenčine: lifenews