Menu Zavrieť

2. mája 2011:  Katolíckej agentúre pre adopciu zamietli právnu námietku proti opatreniam ktoré zabraňujú diskrimináciu párov rovnakého pohlavia.

Agentúra Catholic Care bola poslednou rímsko-katolíckou agentúrou zotrvávajúcou na katolíckych princípoch. Ďalších 10 katolíckych agentúr buď ukončilo svoju činnosť alebo upustilo od katolíckych princípov po zavedení Regulácii sexuálnej orientácie v roku 2007.

Počas posledných dvoch rokov agentúra Catholic Care bojovala za právo vyňatia z Regulácii a možnosť pokračovať v umiestňovaní detí v súlade s princípmi katolíckej viery, ktorá považuje homosexualitu za hriech.

Charitný tribunál avšak nariadil že musí pri umiestňovaní detí zohľadniť aj gej a lesbických partnerov. Toto rozhodnutie tribunálu potvrdzuje predchádzajúce rozhodnutie Charitnej komisie.

Leedský biskup Arthur Roche vyjadril svoju nespokojnosť s týmto rozhodnutím.

„Je to na škodu tým ktorí budú trpieť na základe tohto nariadenia najviac, a to práve deťom, pre ktoré agentúra Catholic Care poskytovala dlhé roky tie najlepšie služby.“

„Dôležitou principiálnou zásadou charity je schopnosť pripravovať potenciálnych adoptívnych rodičov v súlade zo zásadami katolíckej viery.“

Skrátená správa
Zdroj: Christian Today