Menu Zavrieť

 

ŽENEVA, 21. septembra 2012, (C-FAM)—Vyhlásenie Generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna vyvolalo minulý týždeň živú diskusiu. Pan navrhuje umiestniť práva lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov a reprodukčné práva do popredia v rámci programu ľudských práv.

Pan oslovil delegácie OSN na otvorení 21. regulárneho stretnutia Rady OSN pre ľudské práva (RĽP, resp. Rada), pochválil jej prácu za rok 2012 a dodal: „Zvlášť oceňujem priekopnícku medzivládnu diskusiu v marci tohto roka o diskriminácii a násilí, ktoré sa zakladá na sexuálnej orientácii a rodovej identite.”

Generálny tajomník sa odvolával na veľmi kontroverznú panelovú diskusiu o právach lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov, ktorá sa uskutočnila počas posledného regulárneho stretnutia RĽP. Zo 47 členských štátov sedemnásť demonštratívne odišlo z panelovej diskusie vedenej expertmi na danú tému.

Pri tejto príležitosti Saeed Sarwar, delegát Organizácie islamskej spolupráce, ktorá reprezentuje 57 krajín Afriky, Ázie a Stredného Východu, požiadal, aby Rada tejto téme nevenovala žiadnu pozornosť.

Avšak Pan sa minulý týždeň vyjadril, že marcová panelová diskusia „by nemala byť jednorázovou udalosťou.” Zašiel dokonca ďalej: „Žiadam vás, aby ste sa v tejto téme hlboko angažovali, nakoľko chceme, aby ochrana a dôstojnosť zasiahla všetkých členov ľudskej rodiny.”

Obhajcovia práv lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT) sa od 90. rokov neúspešne pokúšajú odstrániť diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity prostredníctvom medzinárodných zákonov. Tvrdia, že existujúca ochrana ľudských práv, ktorá sa vzťahuje na všetkých ľudí, je nedostatočná.

Tlak na krajiny, ktoré považujú homosexuálne správanie a iné sexuálne praktiky za deviantné, stúpa. Generálny tajomník čoraz viac a vytrvalejšie podporuje práva LGBT. Okrem úradov OSN tlak prichádza z amerického ministerstva vnútra, britského ministerstva zahraničia a niekoľkých európskych krajín, ktoré podporujú práva LGBT v medzinárodnej komunite.

Neodbytnosť Pana, že „musíme bojovať za práva žien, vrátane ich reprodukčných práv”, sa tiež ukazuje ako priamy úder národom s tradičnými hodnotami, ktoré odolávajú tlaku západných štátov a úradníkov OSN, aby liberalizovali svoju sociálnu politiku.

Termín „reprodukčné práva” bol odmietnutý členskými štátmi OSN pre nedávny a závažný dokument Konferencie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, nakoľko sa tento termín používa v úzkom spojení s potratom.

Valné zhromaždenie OSN v roku 2006 sformovalo RĽP za účelom nahradiť Komisiu pre ľudské práva. Komisia, operujúca pod Hospodárskou a sociálnou radou OSN, bola obvinená zo slabého upozorňovania na rozsiahle porušovanie ľudských práv a reprezentovanie štátov popierajúcich ľudské práva.

zdroj: lifenews