Menu Zavrieť

Argentína, 6. mája, 2011 (LifeSiteNews.com) – Argentínska vláda je v procese distribúcie miliónov kópií publikácie OSN o „sexuálnej výchove“, ktorá učí, že homosexuálne páry sú typom „rodiny“ a uvádza, že homosexuáli majú podľa Argentínskeho centra pre bioetiku, jednotlivca a rodinu „právo žiť svoju sexualitu“.

Expertka vzdelávacieho centra Inés Francková hovorí, že šesť miliónov kópií časopisov ako aj príručiek na výučbu ľudskej sexuality sa rozšíri do rodín. Vláda je však pripravená vytlačiť dostatočné množstvo kópií, aby sa časopisy skutočne dostali do každej domácnosti v krajine.

Podľa Franckovej je publikácia „zaujatá a redukcionistická“ a predstavuje „bezprecedentný proces vštepovania názorov podporovaný vládou v spojení s medzinárodnou organizáciou“.

Napríklad na strane č. 13 časopis rodičom tvrdí: „Je dôležité vysvetliť vášmu dieťaťu, že každá rodina je iná. Poznáme rodiny s otcom a matkou, rodiny iba s otcom alebo iba s matkou, s dvomi otcami alebo dvomi matkami (…). Žiadna z týchto rodín nie je lepšia alebo horšia od inej. Čo je najdôležitejšie je vzťah lásky, ktorý spája všetkých členov.“

Na strane č. 36 sa dočítame: „Ak nám chlapci alebo dievčatá hovoria, že sú gejovia alebo lesby … mali by sme vedieť, že je to prejav ich lásky a dôvery a prosba o podporu, rešpekt a pochopenie. Hoci nám môže chvíľu trvať akceptovať to, budeme mať z toho nakoniec všetci úžitok.“ Na rovnakej strane sa píše: „Existujú páry pozostávajúce z muža a ženy, z dvoch žien a aj páry pozostávajúce z dvoch mužov. Nie je na tom nič nesprávne.“

„Každý deň je mnoho ľudí diskriminovaných, pretože žijú svoju sexualitu. Napríklad transvestiti, ktorí sa obliekajú spôsobom, ktorý je odlišný od bežného spôsobu, sú pre svoje biologické pohlavie rôzne odsudzovaní. Tieto formy diskriminácie majú za následok ujmu a popierajú práva, ktoré sme v našej spoločnosti prijali.“

Francková dodáva, že dokument obsahuje neslušné obrázky a výrazy a predstavuje ľudskú sexualitu ako „obyčajný nástroj vlastného potešenia“. Text považuje za „dôsledok zákona 26618, ktorý legalizovali združenia rovnakého pohlavia a teraz sa zavádza do oblasti rodiny a vzdelávania.“

zdroj: lifenews