Menu Zavrieť

Jednou jsem dostal pokyn, abych odebral vzorek uschlé Ježíšovy krve ze slitovnice.Všechno, co jsem měl, byla pouzdra na film a štítek z plechovky Coca Coly. Vzal jsem jej tedy a a vyrovnal tak, abych s ním mohl trošku nabírat a naplnil asi 3 tyto malé nádobky suchou krví. Nechali jsme udělat rozbor. Určité množství této krve jsme vložili do solného roztoku při tělesné teplotě a jemně jím vířili 72 hodin. Když jsme tento roztok potom vložili na 72 hodin do růstového prostředí a vložili pod mikroskop, bílé krvinky se rozdělily. Podařilo se nám určit počet chromozomů. Bylo jich 24. Kristus získal 23 chromozomů od Marie, chromozom, který doplňuje počet chromozomů a určuje pohlaví, neboli y, získal od svého nebeského Otce. My všichni máme 46 chromozomů. 23 získáváme od matky a 23 od otce. Lidé, tato krev byla živá po více než 2000 letech! Lidé, kteří test prováděli, si mysleli, že jsem je nějakým způsobem podvedl. Nikdy v životě neviděli suchou krev, která by byla stále živá. V Písmu je jedno místo, kde se mluví o Kristu. V Žalmech se praví, že „neponecháš mou duši v pekle ani nenecháš, aby mé tělo spatřilo porušení.“ Tak po téměř 2000 letech Kristova krev byla a je stále živá. A tak Duch, krev a voda vydávají na zemi svědectví.

Rekonstrukce Kristova ukřižování

zdroj: biblické archeologické noviny