Menu Zavrieť

Feng šuej je dnes asi najpopulárnejšou okultnou praktikou, ktorá rýchlo prenikla do našej spoločnosti. Hovorí sa v nej o harmónii s tzv. energiou „chi“ (čítaj či), a to podľa filozofie jin a jang. Ide o starodávnu čínsku praktiku harmónie človeka s okolím. Podľa tejto pomýlenej filozofie sa premiesťujú predmety v dome, záhradách atď. a robí sa špecifická výzdoba. Základ tejto filozofie tvoria duchovné taoistické elementy – sily jin a jang, ktoré údajne vytvorili svet. Tieto sily sú pokladané za podstatu univerza a ich vzájomné pôsobenie má vraj vytvárať zmeny, ktoré udržiavajú svet v pohybe. Tieto náuky sú jednoznačne nezlučiteľné s kresťanstvom! Ak tieto sily na ľudí naozaj akosi pôsobia, nie sú potom ničím iným, než temnými démonickými silami, zloduchmi v nebeských sférach, pomocou ktorých pôsobí satan, (porov. Ef 6, 12). On chce zamedziť Božej ponuke spásy tým, že sa snaží odviesť ľudí od Boha a držať ich v temnote hriechu. Jin a Jang nevytvorili svet, ale jediným Stvoriteľom, vykupiteľom a Pánom celého vesmíru je Ježiš Kristus, ktorý je jednej podstaty s Otcom! (porov. Iz 42, 5).

Feng šuej sa usiluje pomocou svojich techník dosiahnuť rovnováhu medzi silami jin a jang tým, že „vytvára“ tzv. zdravé, prosperujúce a harmonické prostredie najmä v oblasti bývania. Podľa tohto učenia je zem pokrytá energetickými siločiarami, ktoré pôsobia na človeka, či už pozitívne alebo negatívne. Podľa expertov feng šuej treba pozitívne siločiary – tzv. „šeng ti“ (dračí dych kozmu) – využiť vo svoj prospech a škodlivých siločiar „šar ti!“ (vraždiaci dych) sa naopak treba vyvarovať. Oba typy siločiar majú byť rovnako prítomné v prírodnom, ako aj v umelom prostredí človeka (napr. v byte). Podľa tejto pseudovedy dokážu škodlivý vplyv „šar ti“ eliminovať napríklad zrkadlo, kryštály, sošky slonov, žiab, korytnačky, nábytok, voda, sviečky, záhradné jazierka, mlyny a pod. Preto dnes už pomaly v každej domácnosti vidíme nejakého slona, žaby, či inú potvoru.

Vo feng šuej sa dávajú zvieratám rôzne nezmyselné prívlastky: Napríklad slon vraj predstavuje múdrosť a silu, žaba hojnosť, ropucha vraj prináša bohatstvo. Skrze úctu k týmto predmetom človek odpadáva od Stvoriteľa a klania sa nemým výtvorom. Božie slovo hovorí: „Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať!“ (Ex 20, 4-5)

Feng šuej sa šíri predovšetkým v stavebnom priemysle a výzdobe bytov, kancelárií, obchodov, reštaurácií… Napríklad futbalový štadión Manchester City je postavený na filozofii feng šuej a energiách „tai-chi chuan“ (čítaj taj či čuan – staré bojové umenie). Tieto domnelé neexistujúce energie sa majú postarať o pozitívnu energiu a harmóniu v mužstve. Feng šuej a tai-chi chuan je dnes veľmi obľúbeným prostriedkom „relaxácie a oddychu.“ Existujú i školy Feng šuej ako napríklad škola kompasu, škola foriem a tvarov, škola Black Hat Sect.

Feng šuej preniká do domácností najviac prostredníctvom visiacich zvončekov (v rôznych prevedeniach – z bambusu, kovu, keramiky, skla,…) , ktoré sa umiestňujú nad vchodové dvere (resp. na balkóny, verandy a pod.). V jednej z feng šuej publikácií sa hovorí: „Achátové zvonkohry sú určené na dekoráciu priestoru. Achát je kameňom šťastia, talizmanom umelcov, čistí všetky čakry…“ Toto všetko je podvod a klamstvo. Žiadne čakry neexistujú. Ide v podstate o praxi tzv. odrušovania negatívnych energií. Čakry, negatívne energie, aj ich odrušovanie – to všetko sú vymyslené pojmy označujúce neexistujúce veci. Nikdy neboli vedecky objavené čakry, ani žiadne energie, ktoré sa feng šuej snaží odrušovať. Ide o praktiky pohanských náboženstiev budhizmu a hinduizmu. Umiesťovanie zvončekov feng šuej v domácnosti je okultná praktika spojená s veštením zo zeme (geomantiou) a s mágiou (snaha odrušovať tzv. energie). Kresťan neverí v nejaké talizmany, ale v Božiu pomoc a vedenie. Kráľ Dávid hovorí: „ Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.“ (Ž 18, 3).

Ďalej z publikácie feng šuej: „Vhodné bude, keď umiestnite do vstupnej haly sošku Budhu, alebo iného orientálneho boha, ako znak priateľského pozdravu a šťastia v dome.“ Tu už je jasná propagácia úcty pohanských modiel, čo vedie k úplnému odpadnutiu od kresťanstva! Toto je hriech proti prvému Božiemu prikázaniu, ktoré znie: „Ja som Pán tvoj Boh…Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“( Dt 6 -7). „Pánovi, svoju Bohu, sa budeš klaňať a jemu jedine budeš slúžiť.“ (Mt 4, 10).

Vo feng šuej sa všetko točí okolo tzv. kozmickej energie, ktorú v Číne nazývajú ‚chi‘, v Indii ‚prama‘ a v Japonsku ‚ki‘. Tu nejde o kozmické energie, ale o démonov! Diabol sa dnes prostredníctvom falošných mysterióznych a okultných náuk z východu snaží duše oklamať, aby pôsobením rôznych „duchovných energií“ prijali tzv. šťastný a harmonický život. Ale toto neprinesie skutočný pokoj do srdca človeka, práve naopak. Jediný zdroj šťastia človek nájde v Bohu: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, šťastný človek ,čo sa utieka k Nemu.“( Ž 34, 9).

Vatikánsky dokument „Ježiš Kristus, Prameň živej vody“ zaraďuje feng šuej medzi pojmy New Age: „Ide o jednu formu geomantie (veštenia zo zeme), presnejšie je to čínska okultná metóda odhaľovania skrytej prítomnosti pozitívnych, či negatívnych prúdov v budovách a na iných miestach…“ Ide tu skutočne o zmes rôznych povier, veštenia, bájok a nezmyslov, ktoré nemajú nič spoločné s pravdivým životom kresťana, ani so skutočnou vedou.

Praktiky Feng šuej privádzajú človeka k odpadu od viery v jediného a pravého Boha. Ďalej vedú k nezmyselnému strachu, k strate rozumu, a nakoniec ho privedú do démonického otroctva a pod prekliatie. Ak si chce dnes kresťan zachovať úprimnú a spasiteľnú vieru v Ježiša Krista, musí sa od týchto falošných démonických náuk a z nich vychádzajúcich praktík oddeliť a odovzdať svoj život pod Božiu ochranu !

Kresťanská výzdoba bytu

Aká má byť kresťanská výzdoba bytu, domu? Dnes ešte kde–tu sú v kresťanských domácnostiach zavesené na stene kríž alebo obraz Matky Božej. Žiaľ, niektoré byty kresťanov sú vyzdobené okultnými predmetmi, ako napríklad symbolmi zverokruhu, rôznymi zvieracími soškami, soškami Budhu, či nahých postáv a pod. Kresťania prístupní pre tieto veci ľahko príjmu i pohanskú výzdobu podľa feng šuej. Ak sme prijali Krista do svojho života, potom musíme i z našich bytov a domov vylúčiť všetky pohanské symboly, knihy, CD s okultnými filmami, či hudbou a pod. Pohanská výzdoba vnáša do priestorov prekliatie a nepokoj; otvára miesto, kde žijeme, démonickému pôsobeniu. Dnes prežívame desakralizáciu našich bytov – ich znesvätenie. Preto musí nastať ich posvätenie, sakralizácia. Kresťanské obrazy a predmety, ktoré nám pripomínajú sväté veci, majú duchovný význam, navyše ak sú i posvätené, pôsobí skrze ne osobitným spôsobom Božie požehnanie. Pri dverách našich domovov by mala byť nádobka so svätenou vodou, ktorou sa máme prežehnať.

Centrom bytu by nemala byť televízia, skrze ktorú do našich domov vnikol duch sveta a nečistoty. Centrom by mal byť modlitebný priestor (kútik). Toto miesto sa môže zatiahnuť závesom. Večer, alebo vtedy, keď sa chceme spoločne, či jednotlivo modliť, je možné záves odtiahnuť. Mal by tu byť kríž, obraz Bohorodičky Panny Márie, môže tu byť i obraz Kristovej tváre. Nemalo by tu chýbať ani Sväté Písmo. Pozor, nie všetky náboženské obrazy disponujú k modlitbe. S touto reformou bytu je vhodné spojiť ustanovenie času pre spoločnú modlitbu podľa zasľúbenia: „Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“(Mt 18, 20). K tejto spoločnej modlitbe je asi najvhodnejšie vyhradiť čas od 20. do 21. hod. (tzv. svätá hodina). Tu sa možno modliť sv. ruženec, spievať kresťanské piesne, čítať Sväté Písmo alebo nahlas predkladať Bohu svoje vďaky, chvály, prosby… Potom do našich domovov príde pokoj skrze Ducha Svätého. Potom už nebude miesto pre démonických duchov „chi“, ale Pánom nášho života a nášho domu bude Ježiš.