Menu Zavrieť

Zástupci jednotlivých států v OSN obdrželi kopie výzkumné zprávy v době, kdy v OSN probíhá diskuse ohledně sexuální orientace a genderové identity. Jedná se o zprávu nazvanou „The Psycopathology of Sex Reassignment Surgery” (Psychopatologie chirurgické změny pohlaví), jejímiž autory jsou Richard Fiztgibbons, Phillip Sutton a Dale O’Leary. Třicetistránková zpráva je v angličtině k disposici na www.couragerc.net/Transsexual_…

Autoři se zabývají lékařskými a etickými důsledky chirurgické změny pohlaví a ukazují, že „sexuální identita je zapsána do každé buňky těla a může být zjištěna testováním DNA a nemůže být změněna“. Proto odmítají koncepci „genderové identity“ jako něčeho, co je sociálním konstruktem nebo osobním vnímáním, odděleným od biologicky daného pohlaví. Vysvětlují, že nejsou žádné důkazy, že něčí zmatení ohledně genderové identity je vrozené. Téměř všichni ti, kdo usilují o chirurgickou změnu pohlaví, jsou z genetického hlediska normální lidé s nedotčenými sexuálními a rozmnožovacími orgány a příslušnou úrovní hormonů. „Když dospělý, jenž je normální ve svém vzezření a fungování, se domnívá, že je něco ošklivého nebo defektního v jeho vzhledu, co potřebuje změnit, pak je jasné, že jde o dosti významný psychologický problém“. Jednotlivci, kteří shledávají obtížné se identifikovat se svým biologickým pohlavím, často trpí dalšími vážnými psychologickými problémy včetně depresí, závažné úzkosti, masochismu, sebenenávisti, narcismu a důsledky sexuálního zneužívání v dětství. Rovněž napjatou rodinnou situací. Takoví jednotlivci zakouší sociální a sexuální obtíže v důsledku těchto poruch a negativních zkušeností a ne proto, že se narodili ve „špatném těle“. Chirurgická změna pohlaví je zcela nevhodná, protože navrhuje chirurgické řešení závažných psychologických poruch, a vadná z etického hlediska.

Zpráva zpochybňuje „genderovou identitu“ jako sociální konstrukt a posiluje souhlas s tím, že gender je definován tradičně jako „muži a ženy“ ve společenském kontextu.

27.6.2011, c-fam.org

zdroj: prolife