Menu Zavrieť

Slovensko 3. februára (HSP)

Slováci v zahraničí, ktorí požiadajú o vydanie voličského preukazu, znížia celkový počet ľudí, z ktorých sa vypočítava 50%-né kvórum potrebné pre platnosť referenda

Ukázalo sa, že nasledujúce referendum má vysokú mieru podporovateľov aj zo strany Slovákov, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí – či už pracovne, alebo tam žijú dlhodobo. Sú známe prípady ľudí, ktorí pricestujú zvlášť kvôli nemu domov. Sú však aj takí, ktorí sa z pochopiteľných dôvodov priamo zúčastniť nemôžu.

Existuje však možnosť, ako sa referenda zúčastniť aj nepriamo a výrazne ovplyvniť výsledky referenda. Spôsob je veľmi jednoduchý.

Stačí, ak si Slovák v zahraničí vybaví voličský preukaz aj elektronicky – mailom, v ktorom uvedie meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať. Jeho obec následne zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“, alebo mu tento preukaz môže vydať do rúk „splnomocnenej osoby“, k čomu netreba notárske potvrdenie.

Obec, ktorá oprávnenému občanovi vydala hlasovací preukaz, tak tohto občana vyčiarkne zo zoznamu oprávnených voličov a občan takto môže byť zapísaný kdekoľvek inde.

Keďže sa však následne nezúčastní, pretože mu to pobyt v zahraničí momentálne neumožňuje, tak tým, že je vyškrtnutý zo zoznamu oprávnených voličov vo svojom okrsku, znižuje celkový počet voličov, z ktorých sa počíta 50% kvórum.

Vybavením voličského preukazu môžu Slováci v zahraničí výrazne ovplyvniť výsledky referenda a prispieť k jeho platnosti. Odhaduje sa, že ich počet sa pohybuje od 200 – 300 000. Podrobný popis, ako si vybaviť voličský preukaz, nájdete tu: http://www.minv.sk/?referendum-preukaz .

mk

zdroj:

http://www.hlavnespravy.sk/slovaci-v-zahranici-pozor-mozete-velmi-podstatne-ovplyvnit-vysledky-referenda/534427