Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA: 09. Sep 2014
KONAJTE
Prosíme Vás o vyjadrenie Vášho postoja k opäť navrhovanej Stratégii ľudských práv ministrom Lajčákom.
Vytlačíte jednu z verzií listu (môžete aj viac), ak s ňou súhlasíte, podpíšte list a pošlite poštou s uvedením Vás ako odosielateľa na obálke. Ak Vám to nerobí ťažkosť, prosím, ponúknite na podpis aj svoju rodinu, či priateľov. Samozrejme, aby sme nemohli byť obvinení ministerstvom zo špinavej kampame s vyhrážkami a nádavkami, nič neslušné, či urážlivé nedopisujeme.
Prosíme, list pošlite do 19. 9., pretože čoskoro zasadá Rada vlády pre ĽP a je možné, že veľmi skoro po tom to pôjde na rokovanie vlády.
NAŠE SKÚSENOSTI
Už sme Vás viackrát informovali o tom, že SMER sa stotožnil s úlohou Radičovej vlády ešte z roku 2011 a chce tiež vytvoriť Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR. Na starosti to má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Plán bol taký, že ju chceli schváliť už v júni 2013, hoci písať ju začali až v máji 2013 (!). No našťastie sa dvihla vlna odporu (cez aktívnu a mnohopočetnú účasť na workshopoch a následnom pripomienkovaní – vznikol 180 stranový Zborník pripomienok)
Ak máte záujem, prečítajte si od str.55 túto analýzu (približne na str.65 hovorí o tom, ako sme nevhodne vstúpili do procesu)
Keď sme videli, že naše šance zmeniť dokument nie sú vysoké, protestovali sme proti spôsobu prípravy.
Nepomohlo to, Riadiaci výbor, Redakčný tím a celé vedenie nebolo otvorené iným názorom a samozrejme, nedošlo ani rekonštrukcii Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 6. 6. 2014 bolo zverejnené nové znenie Stratégie. Do 19.6. sa dali poslať pripomienky – t. j. vo voľnom čase si to celé prečítať , napísať pripomienky, pozhánať dostatok podporovateľov (minimálne 500) a všetko to odoslať. Vďaka mnohým Vám, ktorí ste vyjadrili svoju podporu našim pripomienkam, či iných partnerských organizácii.
Do konca tohto týždňa prebiehajú “expertné rokovania” na pôde MZV. Žiaľ, nie je vôľa nič zmeniť v texte Stratégie, ani v jej Prílohách. Ministerstvo chlácholí tým, že majú “informatívnu povahu” – no jedným dúškom je schopné dopísať o pár riadkov nižšie, že “predstavujú zásadné rámce pre tvorbu budúcich politík”.
Páči sa Vám zásadný rámec politiky vzdelávania k sexuálnym a reprodukčným právam?
Odsúhlasili by ste peniaze na školenia pre “novinárov verejnoprávnych i súkromných médií” určené na budovanie “kultúry rodovo korektného jazyka, resp. jazyka ľudských práv”?
Predpokladáme, že nie.
Myšlienka Stratégie nie je zlá, žiaľ, to isté sa nedá povedať o jej obsahu.

 

Zdroj: http://www.lifenews.sk/content/golem-žije-stratégia-ľp-je-znova-na-stole-pomôžte-ju-zastaviť