Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA: 17. Sep 2013 ZDROJ: LifeNews.sk

Stratégia ľudských práv, známa tiež ako homo-stratégia, bola pozastavená! Vláda jej rokovanie odložila o 8 mesiacov. Získali sme tak čas, ktorý nesmieme premárniť.

Minister Lajčák nemal veľmi na výber. Proti jeho plánu potichu zaviesť do slovenského práva rodovú ideológiu sa zorganizovalo tisíce občanov a rekordných 70 občianskych organizácií. Nesúhlas s pripravovanou stratégiou vyjadrili aj silné kalibre ako Matica slovenská ba dokonca aj otcovia biskupi.

Reakcia vlády na občianske protesty

A čo na to Fico? Na jednej strane si je vedomý, že pred prezidentskými voľbami nepotrebuje „reklamu“ verného podporovateľa homo-loby. Z druhej strany plne vníma, že na Slovensku sa niečo deje. Že niečo je vo vzduchu. A politikom sa to vôbec nepáči. Po skúsenostiach z Francúzka a Chorvátska, začínajú byť socialisti aj na Slovensku nervózni. Nečakali taký veľký odpor. Verili, že spoločnosť je už tak „ďaleko“, že na ich snahu meniť sociálno-morálno-etické otázky v spoločnosti ľudia nebudú reagovať. Omyl, páni súdruhovia. Miliónové protesty v Paríži, mobilizácia občanov v Chorvátsku, to sú všetko predzvesti. Niečo sa deje… a prichádza to aj ku nám…!

V tomto kontexte chce vláda občanom zavrieť ústa. Udusiť ich oheň skôr, než sa rozhorí. Tomu aspoň nasvedčuje posledný návrh zákona z dielne SMER predložený ministrom Kaliňákom. SMER sa budúcu stredu chystá prijať zákon, ktorý má zakázať občanom verejne sa vyjadrovať k voľbám. Prečo je zákon zameraný proti občianskemu sektoru? Zrejme sa niekto bojí, že občiansky sektor by mu mohol spraviť škrt cez rozpočet počas volieb na prezidenta. Že by reakcia verejnosti na Stratégiu ľudských práv bola silnejšia, než čakali?

Lajčákove urážky?

Odpor bol natoľko silný, že Lajčák nemal príliš na výber. Iste aj kvôli nastávajúcim prezidentským voľbám. Zarážajúca však bola detinská reakcia Lajčáka na túto prehru.

Na svojom blogu označil odporcov k predloženej stratégii za bigotných a fundamentalistov. Na ministra v skutku úbohé… Zároveň na blogu v duchu sociálneho inžinierstva cynicky konštatuje „čaká nás veľa práce, pán Brown“. Na mysli má zrejme odhodlanie cez propagandu a zastrašovanie zavrieť ústa „bigotných“ Slovákov, čo sa opovážili nesúhlasiť s Lajčákovým ľavicovým plánom propagovať homosexualitu. Takáto pohŕdavá reakcia voči občanom a slobode slova zo strany ministra zahraničných vecí je vskutku šokujúca a mnohovravná.

Lajčákove vyhrážky?

Minister Lajčák sa stažoval, že mu občania zaplnili emailovú schránku protestmi, ktoré ho údajne urážali. Vec sa rozhodol preto riešiť naozaj svojsky.

Použil tlačové oddelenie MZV SR, aby sa občanom odovzdal odkaz. Ak budete dalej protestovať tak vás zažalujeme. Citujem:

„Ministerstvo zahraničných vecí  … varuje organizátorov tejto kampane, ako aj všetkých autorov podobných e-mailov, že nátlak tohto druhu je neprípustný. Ak nedôjde okamžite k zastaveniu kampane, MZVaEZ SR podnikne príslušné právne kroky, vrátane trestného oznámenia na konkrétne osoby.“

Lajčákove ambície?

To, že pán Lajčák dostal zrejme pár nemiestnych emailov nevysvetľuje jeho zúrivú reakciu. Ako politik je denne konfrontovaný s nespokojnými občanmi. Čo je teda skutočný dôvod jeho rozhorčenia? Skúsme sa nad tým zamyslieť…

Pán Lajčák mieril vždy vysoko. Miroslav Lattrich na svojom blogu správne poukázal, že Lajčák svoju diplomatickú kariéru, dnes bojovníka za ľudské práva, začal ako kádrovaný komunista pred rokom 89. Ako pán Lettrich podotýka, bol diplomatom „V politickej strane, ktorá zásadným spôsobom porušovala základné ľudské práva.“.

Naspäť do roku 2013. Denník SME nedávno priniesol článok o ambíciách ministra Lajčáka spraviť kariéru v OSN. Pán minister zatúžil po prestížnej pozícii generálneho tajomníka OSN. Je zrejmé, že ambície pána Lajčáka mieria stále vysoko. Už sa síce nesnaží zapáčiť súdruhom v Moskve, zato pánom z OSN áno. A popravde, nie je veľký rozdiel medzi politikmi CCCP a OSN. Jana Tutková na svojom blogu výstižne zhrnula, že OSN propaguje radikálnejšie ľavicové ciele, než robili samotní komunisti v Sovietskom zväze.

Kam s tým mierim? Jednoducho… Netreba náhodou snahu Lajčáka presadiť radikálnu protirodinnú legislatívu na Slovensku, chápať v kontexte jeho ambícií spraviť kariéru v OSN? V tom prípade by dávalo zmysel, prečo občiansky odpor ho tak nahneval, že sa občanom začal cez ministerstvo vyhrážať. Je to totiž osobné. Občania mu skrížili plány zapáčiť sa novým pánom. Slabý pokus pán Lajčák…

Pán minister konajte ako musíte!

Nech sú motivácie ministra Lajčáka akékoľvek, vyhrážanie sa občanom a snaha umlčať ich slobodu prejavu neslobodno obísť bez reakcie. Preto krátka výzva na pána Lajčáka:

Pán minister Lajčák,

Ako spoluorganizátor protestov proti štátnemu financovaniu rodovej ideológie ako aj štátnej rodovej stratégie pre ľudské práva, vás prosím: Zažalujte ma!

Touto cestou Vás vyzývam splňte svoje vyhrážky spomenuté v tlačovej správe MZV SR z 5.9.2013 a podajte na moju osobu trestné oznámenie. Principiálne nesúhlasím s nehumánnou marxistickou rodovou ideológiou a ani s tým, že používate štátne orgány a finančné prostriedky občanov na jej propagovanie. Ak budete v tejto politickej agende ďalej pokračovať, môžete očakávať, že budeme naďalej povzbudzovať občanov, aby sa nedali zastrašiť štátnou mocou a nadalej vyjadrovali svoj nesúhlas s touto agendou. Presvedčenie o správnosti tohto postoja nezakladáme na žiadnej politickej ideológii. Práve naopak, stojím pevne vo viere v jediného Kráľa a Spasitela, pred ktorým jediným sme povinní skloniť hlavu. Štátu, aj keď sa vyhráža, sa klaňať nebudeme.

Ak je teda dnes trestné prehovoriť, tak teda trestajte, lebo mlčať nebudeme. Pán minister, nastal čas, aby Vaše slova nasledovali činy. Nech sa ukáže, na koho strane je Pravda.

Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam.

Váš Robert Mátéffy.
riaditeľ
Inštitútu Leva XIII.

Zdroj: http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1n-laj%C4%8D%C3%A1k-za%C5%BEalujte-ma-pros%C3%ADm