Menu Zavrieť
DÁTUM ZDROJA: 17. Jun 2013

Polovica všetkých detí narodených v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska vyrastá len s jedným rodičom, zvyčajne s matkou. Údaj priniesla nová správa Centra pre sociálnu spravodlivosť, v ktorej sa tiež uvádza, že sa „každoročne 20 000 ľudí, najmä žien, pridáva k zástupu tých, ktorí vychovávajú svoje deti viac alebo menej bez pomoci“.

Správa s názvom Rozbité rodiny: prečo na stabilite záleží označila fakt, že milión detí v Británii vyrastá „bez nejakého zmysluplného kontaktu“ so svojimi otcami za „konzervatívny odhad“. Táto skutočnosť je ešte znásobená „nedostatkom“ učiteľov – mužov na školách.

Dôsledky absencie otcov sú „zdrvujúce“, uvádza správa. „U detí rodičov, ktorí žijú oddelene, sami alebo ktoré vyrastajú s nevlastnými rodičmi je o 50 percent vyššia pravdepodobnosť zlyhania v škole. Majú nízke sebavedomie, ťažkosti nájsť si priateľov a tiež problémy so správaním. Často po celý život bojujú s úzkosťou či depresiou.“

Správa tiež poukázala na účinky rozpadu manželstva alebo vzťahu na samotných rodičov. „Rozpad vzťahu môže znamenať obrovský úder pre psychické a fyzické zdravie dospelých. Budú sa oveľa ťažšie presadzovať v práci a náročná pre nich bude aj snaha byť ideálnym rodičom.“

V porovnaní s rokom 2006 o 130 000 rodín viac vedie len jeden rodič a ďalších 125 000 nezaopatrených detí nevyrastá s oboma rodičmi.

O 92 percent všetkých neúplných domácností s nezaopatrenými deťmi sa starajú matky.

Celkové finančné náklady tejto základnej spoločenskej choroby sú „na zaplakanie“, uvádza správa. Predstavujú až 49 biliónov libier ročne, čo je viac ako náklady vládneho rozpočtu na obranu.

„Náznaky budúcej nestability sa odzrkadľujú v neustálom náraste počtu ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. U rodičov, ktorí spolu len žijú v jednej domácnosti, je v porovnaní so zosobášenými pármi trikrát väčšia pravdepodobnosť, že sa rozídu ešte predtým, ako ich dieťa dosiahne päť rokov.“

„Rodiny, zväzky a bezpečné prostredie sú tými najsilnejšími základmi, aké táto krajina môže dať, aby deti nevyrastali bez oboch rodičov, konštatujú autori správy.

Peter Hitchens v novinách Daily Mail napísal: „Na konci detstva britského chlapca alebo dievčaťa je pravdepodobnejšie, že má vo svojej izbe televíznu zostavu, než to, že má doma aj otca.“

„Popri oslavách Dňa otcov s odovzdávaním pohľadníc, ponožiek, sentimentalitou a večerami v reštauráciách by sme si mali uvedomiť, že v takmer všetkých prípadoch je chýbajúcim rodičom práve otec, uviedol Hitchens. ZDROJ: LifeSiteNews

ZDROJ: http://www.lifenews.sk/content/d%C3%B4sledky-absencie-otcov-v-rodin%C3%A1ch-s%C3%BA-zdrvuj%C3%BAce