Menu Zavrieť

Publikované dňa 18 Jún 2013.

Tento – a trojnásobný  – výkrik, zároveň v angličtine –   sprevádzal  v sobotu podvečer 15. júna 2013 už štvrtý pochod Združenia pre ochranu rodiny spolu s ďalšími organizáciami, ktoré sa usilujú o predloženie Zákona na ochranu rodiny do slovenského parlamentu.

Na svojich troch zastávkach (námestie SNP,  Hlavné a napokon Hviezdoslavovo námestie) predseda hnutia Ing. Jozef Dupkala v prejave napadol prijatie zákona o trestaní tzv. „homofóbie“, odhalil  stav v Európskej Únii, ktorý sa týka kriminalizovania kresťanov ohľadne homosexuality, kradnutia detí juvenilnou justíciou a pretláčania registrovaných partnerstiev. Ako doslova povedal,   môžeme očakávať aj kradnutie detí na Slovensku.

K situácii v Bratislave počas pochodu sa nám dodatočne vyjadril slovami:

“Sláva Kristu! Po tomto pochode s bolesťou v srdci konštatujem:
Bratislavské centrum – Staré mesto : sa stalo doslova stokou nečistoty a verejnej pornografie v “priamom prenose” – práve na takýchto by sa mala vzťahovať novela Trestného Zákona!
Ľutujem všetky rodiny s deťmi, ktoré majú prechádzať touto časťou mesta! Toto propagácii mesta neprospieva a magistrát by sa mal vážne zamyslieť nad existenciou prevádzok takéhoto typu, ak im nejde len o dane z mrzkého zisku!
Ak sa takéto veci dejú navonok, čo asi sa deje vo vnútri? Pýtam sa sám seba, či toto je tá vysnívaná sloboda, po ktorej národ túžil. Pýtam sa či vedia poslanci mestského zastupiteľstva či NRSR, čo sa vlastne v Bratislave robí?
Asi sa toho zrodí v myšlienkach ešte viac, ale najskôr sa musí z človeka vyplaviť ten hnus, ktorý sme včera zažili.”

Trasa pochodu smerovala cez najrušnejšie ulice starého mesta (bývalé korzo), na ktorých v lete takmer nepočujete slovenčinu. .

Počas pochodu sa náboženská pieseň „Počúvaj Slovensko, Ježiš je Tvoj Boh“ miešala s piskotom, výkrikmi aj provokáciami.  Asi 70 účastníkov pochodu však statočne prešlo naplánovanou trasou, po ktorej si západní výletníci mohli vypočuť posolstvo pochodu aj v angličtine. Záverom saprihovoril k prítomným katolícky duchovný, ktorý  dal zástupu pochodujúcich svoje požehnanie.   Anton Selecký

P.S. Pripravujeme videozáznam z tejto akcie

Vpravo na obr. nehanebná ”atrakcia”  Starého mesta v Bratislave, zajačik – obscénny homosexuál, zrejme ako turistické “lákadlo”.  (na požiadanie čitateľa sme “zajačika” odstrihli).

Údajne kameraman z RTVS – avšak je to obyčajný SIS-kár, – špiceľ, ktorý podrobne nakrúcal všetkých zúčastnených pochodujúcich.

Nižšie – ďalší provokatéri, ktorí sa za asistencie polície vysmievali pochodu svojimi “atrakciami”

Bratislava- kultúrne mesto

V sobotu 15. júna 2013 sa konal už tradičný pochod za ochranu rodiny ulicami starého mesta Bratislavy. Organizuje ho  Združenie pre ochranu rodiny zor.webnode.sk, Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície okht.sk , Spoločenstvo svätého Jozefa ssvj.webnode.sk aZdruženie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt.

Citujem organizátorov:

Tu už totiž vôbec nejde o boj homosexuálnej a LGBT loby za ich práva, ale o celý systém zámerne likvidujúci pojem rodiny ako takej. O čo ide?

  • skrze gender rovnosť pohlaví odstrániť rozdiely medzi mužom a ženou,
  • presadiť homosexuálne partnerstvá a manželstvá, búrajúc pojem tradičnej rodiny,
  • systémom juvenilnej justície vytvoriť podmienky pre nadnárodné kradnutie detí,
  • inštitucionalizovanou sexuálnou výchovou detí už od 4 rokov veku skrze programy OSN a EÚ pod pláštikom ochrany práv detí sexuálne devastovať deti, aby si mali právo do 14. roku veku vybrať svoje pohlavie,
  • zničiť rodinu ako Boží dar ľudstvu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Bratislava sa stala cieľovým miestom homosexuálnej turistiky. Bary Starého mesta praskajú vo švíkoch pod náporom amerických, britských, nemeckých a aj solventnejších slovenských homosexuálov, ktorí tu popíjajú pivo a zoznamujú sa s mladými slovenskými  prostitútmi.

Nakoniec, veď primátor nášho hlavného mesta, Milan Vtáčnik homokultúru v meste oficiálne podporuje. Citujem organizátorku dúhového pochodu homosexuálov  Romanu Schlesingerovú:

“Podpora pána primátora Ftáčnika nás teší už druhý rok po sebe. Myslíme si, že je to jeden z najdôležitejších signálov, ktoré môže samospráva vyslať smerom ku svojim občanom a občiankam. Bratislava sa tak stáva otvoreným európskym mestom, reprezentovaným primátorom, ktorý podporuje menšiny a znevýhodnené skupiny. Oceňujeme tento postoj,”

Bratislava sa otvára homosexuálnej turistike, pohlavným chorobám, verejným obscénnostiam a exhibicionizmu.

Pochod na ochranu rodiny začal tradične na námestí SNP a ulicami Starého mesta prešiel až pred Slovenské národné divadlo. Prejavy, spev, modlitby. V sprievode boli v prevahe ženy, mnohé s deťmi. Účastníci pochodu boli slovne atakovaní zvláštnymi indivíduami: muži v ženských šatách, polonahí, v parochniach, v lodičkách a pod. Pohľad na ľudí, ktorí sa modlia a v rukách nesú symboly kresťanstva ich rozdráždil do nepríčetnosti. Niektorí z nich simulovali pohlavný styk, iní sa bozkávali, niektorí dokonca odhaľovali genitálie! Pokrikovali na účastníkov pochodu oplzlosti, nadávali im do fašistov, rasistov, neonacistov, a to všetko za účasti policajtov.

Bol som šokovaný. Neveril som vlastným ušiam a očiam. Ako je toto možne? Kde sme sa to dopracovali? Kde to žijeme?

Tento mladík nám (aj deťom), ktorí sme boli v sprievode ukazoval svoje genitálie. Neviem, či to bol čašník, alebo atrakcia, ktorá má nalákať „zákazníkov“, ale stál pri vchode jednej z reštaurácií pod Michalskou bránou. Prosím verejnosť o jeho identifikáciu (poprípade identifikáciu reštaurácie, ktorej je zamestnancom?) za účelom podania trestného oznámenia:

http://youtu.be/535PL-JYSfo

Ing. Tomáš Ondrovič (stredoškolský učiteľ)

Prejav Ing. Jozefa Dupkalu, predsedu Združenia pre ochranu rodiny na Pochode dňa 15. júna 2013 v Bratislave

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus nad Bratislavou i nad Slovenskom! Drahí bratia a sestry, i vy, čo ste prišli podporiť náš pochod, čo je svedectvom toho, že Boží zákon máte prirodzene vpísaný do svojich sŕdc.

Začnem netradične. Pre koho z vás je kríž znakom spásy? Skoro pre všetkých? Amen, takže sa počas celého tohto pochodu môžeme zjednotiť v mene nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Tak Ťa, Pane Ježišu Kriste, prosíme, aby si bol Pánom nad týmto pochodom i jeho Ochrancom zároveň, aby si týmto pochodom vstupoval do sŕdc ľudí, ktorí budú počúvať, najmä tých, ktorí budú odporovať Tebe – večnej Pravde.

Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!“ (Sk 2,40).  To sú slová sv. Petra

Toto, prosím, bolo napísané pred takmer 2000 rokmi! Počujete dobre – zvrhlé a skazené pokolenie! Bolo to v čase, keď Boh Ježiš Kristus napomínal Židov, že nesmú prepustiť manželku, keď vyzýval ku skutočnému dodržiavaniu Božieho zákona, keď ľudia dobre vedeli, že prezentácia homosexuality  a sexuálnych úchyliek je istá smrť, keď deti boli považované za požehnanie rodiny Bohom, keď sexuálna výchova bola tabu, a aj napriek tomu boli rodiny požehnané mnohými deťmi a detnými deťmi, keď muž bol mužom a žena ženou!

Čo by dnes povedal Ježiš Kristus svetu, ktorý sa rúti po ceste genderovej schizofrénie, homosexuálnych a LGBT manželstiev, juvenilnej justície kradnúcej deti, zvrátenej sexuálnej výchove detí už v materských školách podporovaných OSN, EÚ a množstvom z toho profitujúcich organizácii?

Čo má robiť v tejto situácii človek dnešných dní, keď je účastníkom tohto všetkého takpovediac v priamom prenose? Veľmi pekne o tom hovorí sv. Pavol v liste filipanom: „aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete” ( Flp 2,15).

To, že sme tu a hájime Boží zákon, je svedectvom, že chceme svietiť ako svetlá. Božie Slovo hovorí: „A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.” (Jn 1,5). Buďme teda aj my svetlom, aby bol v tomto temnom čase aspoň niekto zasiahnutý svetlom, ktorým je Ježiš Kristus a jeho obeta za každého hriešnika na svete. To je ten kríž, ktorý sme pred chvíľou dvíhali ako znak spásy. Keď sa po tomto pochode obráti aspoň jeden človek, máte nesmiernu odmenu v nebi, a túžil by som vidieť tú radosť anjelov, ktorú prežívajú z obrátenia každého hriešnika.

Motto dnešného pochodu je zvolené zámerne:

RODINA JE POKLAD UKRYTÝ V SRDCI BOHA ,

čím jasne deklarujeme, čo pre nás rodina znamená a kto je jej tvorcom. Akákoľvek snaha o redefiníciu, zmenu, či zničenie pojmu rodina, tak ako ju dnes poznáme, je snaha definitívne zrušiť Boží zákon.

Práve preto sme dnes tu, aby opätovne zaznel hlas o ešte väčšej potrebe chrániť rodinu muža a ženy so svojim pokolením a jeho výchovou tak, ako to stanovil Boh vo svojej Prozreteľnosti. Či si myslíme, že pre Slovensko je stále čas? Či si môže Slovensko dovoliť spať v takejto situácii??? Preto voláme:

 

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY vo svojej  PREAMBULE uvádza, citujem:

„My, národ slovenský,

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, … uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:“ koniec citátu.

V predvečer osláv 1 150-teho výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda by som Vám chcel pripomenúť, že títo svätci priniesli na naše územie kresťanstvozákony spoločnosti prameniace z kresťanského spôsobu života! Opakujem kresťanského spôsobu života! Jedným z nich je Zakon sudnyj ljudem,  a jeho súčasťou sú slová, citujem:

„Toto všetko majú kniežatá a sudcovia so svedkami vyšetriť, ako sme vyššie napísali, na Božom súde, na ktorom majú kniežatá súdiť všetky ľudské nesprávnosti. Preto nesmieme brať ohľad na nikoho, ale všetkých deň čo deň vyučovať v Božom zákone a dúfať v Krista Boha,“ koniec citátu.

Vedú i kresťanskí zákonodarcovia slovenské zákonodarstvo v zmysle tohto odkazu a teda i ústavy Slovenskej republiky k tomu, aby nebol braný ohľad na nikoho, ale aby cieľom zákonodarstva bola záchrana duší na večnom súde? Bojujú kresťanské cirkvi na Slovensku za dodržiavanie Božieho zákona tak, ako bojovali sv. Cyril a Metod i pred svetskými vladármi a tvorcami zákonov?

Ak by to bolo tak, dnes by tu v  Bratislave bolo najmenej 100 tisíc kresťanov brániacich kresťanstvo pred prijatím novely Trestného zákona schválenej NR SR 22. mája 2013. Novela Trestného zákona §140 písmeno f)  znie, citujem: „z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti, nenávisti pre sexuálnu orientáciu, alebo“. Tieto novelou vsunuté štyri slová znamenajú koniec ústavnej slobody kresťanov. Spodná sadzba za porušenie tohto paragrafu sú 3 roky odňatia slobody! Postrehol vôbec niekto túto do neba volajúcu neprávosť!?

V Treťom  oddiele  POLITICKÉ PRÁVA Čl. 26 slovenská ústava totiž zaručuje, citujem:

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, …atď.“ koniec citátu.

Pýtame sa: „Je to skutočne pravda?“  Máme ako kresťania skutočne právo podľa ústavy verejne prezentovať Božie Slovo v pasážach, v ktorých Boh jasne homosexualitu a iné sexuálne úchylky odsudzuje?

Opätovne ako už mnohokrát predtým zdôrazňujeme: Nehovoríme stop homosexuálom ani LGBT osobám, lebo ich cena ako Božích stvorení je nevyčísliteľná, ale stop homosexualite a sexuálnym úchylkám ako hriechu proti Bohu, za ktorý je, ak nebudú robiť úprimné pokánie, pri takejto forme prezentácie a presadzovania ich požiadaviek, večné zatratenie.

Hovoríme stop kriminalizácii za tzv. homofóbiu = lož,  ktorú podsúva EÚ a OSN celosvetovej verejnosti. Upozorňujeme na to, že ani nie 1% slovenskej populácie hlásiacej sa k LGBT orientácii bude po prijatí tejto novely diskriminovať 80% slovenskej populácie hlásiacej sa ku kresťanskému vierovyznaniu.

Na webových stránkach LGBT podporovateľov je dnes vypísaná verejná súťaž o najväčšieho homofóba na Slovensku! Verejne sa Vás pýtame slovenskí zákonodarcovia: „na toto majú právo? Na toto sa §140 písmeno f), ani §140 a) nevzťahujú? Toto nie je očividná nenávisť?“

Pýtame sa.

Prečo teda v Trestnom zákone nie je tak isto uzákonená aj nenávisť pre náboženskú orientáciu?

Je nám úplne zrejmé, že podľa skúseností z celého sveta ide o zámer na potlačenie kresťanstva, o pošliapanie Božieho zákona a totálnu devastáciu a zničenie tradičnej rodiny, bez ktorej niet rozvoja žiadnej spoločnosti.

Národ, ktorý si nectí Boží zákon, Boh vydáva nepriateľom. Tak to platilo od počiatku a platí to i dnes! I pre teba, Slovensko!

V Slovenskej hymne sa spieva: To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo…, žiaľ ani hromy blesku, ktoré prichádzajú skrze navrhovanú novelu Trestného zákona, keď sa nenávisť pre sexuálnu orientáciu stáva trestným činom, ho stále nepreberajú

Božie Slovo hovorí:

Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí  svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.” (Ján 3,19-20)

A pre prorokovaný koniec časov platí toto:

„Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.“ (Zjv 22,11-12)

Slovensko, aká je nádej pre teba, aké sú tvoje skutky? Aká je nádej na víťazstvo Boha v Tvojom srdci? Aká je nádej na to, aby ste ty, i tvoj ľud, boli účastníkmi Božieho požehnania? Aká je nádej, aby každý občan Slovenska hlásiaci sa k tradičným hodnotám rodiny a spoločnosti mohol žiť vo svojej vlasti v bezpečí a pokoji pred útlakom akýchkoľvek skupín?

Či Ti je surovo povedané, ukradnuté, čo urobia s Tebou a Tvojimi deťmi? Čo ak už dnes zastane pri Tvojich dverách pracovník SS – Social services, ako rodine Boórovej a ďalším Slovákom v Anglicku, či Írsku a  doslova ukradnú Tvoje deti pred Tvojimi očami? Čo ak Tvoj štvorročný syn príde zo škôlky a povie-ocko ja nie som chlapček, ale dievčatko? Alebo „úplne“ pritiahnuté za vlasy? Ak budú rodičia plodiť deti, aby mohli byť predmetom ich vlastného incestu, ako sa o tom už veľmi vážne vo viacerých krajinách vrátane incestofóbie programovo uvažuje? Čo ak ti, ako primátorovi mestskej časti Paríža, keď nechcel sobášiť homo-pár s výhradou vo svedomí, ktorá je vo Francúzsku uzákonená, oznámia, že ti znásilnia deti? A koľko tých Čo ak…by sme mohli ešte vymenovať? Myslíš si, že toto sa Slovenska netýka!?

Štyri roky neúnavne stojíme na námestí, štyri roky píšeme poslancom, štyri roky píšeme biskupom katolíckej cirkvi…

Ešte je… Ale naozaj už len jediná možnosť v tejto situácií a to prijať ústavný zákon na ochranu rodiny muža a ženy a výchovy detí rodičmi. Toto kričíme a znova budeme kričať! Či sa hanbíme byť v tomto podobní Maďarsku, či iným krajinám, kde je rodina ústavne chránená? Či sa naši zákonodarcovia hanbia podobať Chorvátom, ktorí povedali jasné NIE sexuálnej výchove na školách? Alebo sa hanbíme vyznať, kto je našim skutočným Pánom rešpektujúc pritom i zákony a ústavu tejto republiky?

Skutočne Ti záleží na budúcnosti Tvojich detí a detí ich detí? Ak ÁNO, neotáľaj, sadni si po pochode, napíš list alebo mail a požiadaj aspoň jedného poslanca či poslankyňu, alebo aj viacerých zákonodarcov v NR SR, však tam sedia aj kresťania,  aby sa zasadili o prijatie ústavného zákona na ochranu manželstva muža a ženy, rodiny a výchovy detí rodičmi. Stačí krátky text. Napríklad: Žiadam Vás o prijatie ústavného zákona na ochranu manželstva muža a ženy, rodiny a výchovy detí rodičmi. Meno a priezvisko, adresa.

Tvoj hlas je v tejto situácii hlasom samotného Boha volajúceho po zdravom rozume. Tvoj hlas je ako vstupenka do neba – nestojí to za to?

Božie Slovo hovorí: Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5:14)

Slovensko preber sa  3x !!!

zdroj: http://www.magnificat.sk/2013/06/pochod-za-rodiny-bratislava-15-juna-2013-slovaci-preberte-sa/