Menu Zavrieť

Združenie pre ochranu rodiny zor.webnode.sk,

Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície www.okht.sk,

Spoločenstvo svätého Jozefa ssvj.webnode.sk,

Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

P O Z Ý V A J Ú

 

Na štvrtý ročník apolitického pochodu za ochranu tradičnej rodiny, manželstva a výchovy detí rodičmi.

s mottom:

RODINA JE POKLAD UKRYTÝ V SRDCI BOHA

Ježiš Kristus hovorí:

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.” (MT 10,32)

Je to možno posledná možnosť beztrestne verejne vyznať svoju vieru v Boha, Ježiša Krista, v duchovnom boji za ochranu rodiny, manželstva a výchovy detí tak, ako to ustanovil Všemohúci Boh svojim Zákonom!

BRATISLAVA

15 jún 2013 od 17.00

tradične z námestia SNP