Menu Zavrieť
Mon, 2013-03-25

LONDÝN – Podľa rozhodnutia súdu v Londýne je nariadenie londýnskej radnice o zákaze nápisov na autobusoch s „ex-homosexuálnymi“ sloganmi v súlade so zákonom. Sudkyňa Langová vyhlásila, že nápisy kresťanskej skupiny „mohli spôsobiť vážne ublíženie“ homosexuálom a boli vnímané ako „homofóbne … pre zvyšujúce sa riziko ujmy a homofóbnych útokov“.

Nápisy bolo možné vidieť krátko minulý rok v jari na bočných stranách známych londýnskych dvojposchodových autobusoch. Niesli slogan: „Nie som gay! Som post-gay a som na to hrdý. Zmierte sa s tým!

Spoty boli navrhnuté a financované skupinou Core Issues Trust ako reakcia na predchádzajúce kampane homosexuálnej lobistickej skupiny Stonewall. Ich slogan bol: „Niektorí ľudia sú homosexuáli. Zmierte sa s tým!“. A ešte predtým silne medializovaná kampaň ateistov znela: „Boh pravdepodobne neexistuje. Tak sa prestaňte báť a užívajte si život.

Dr. Michael Davidson, podnecovateľ ex-gay kampane a terapeut, ktorý sám zažil a odmietol príťažlivosť rovnakého pohlavia, uviedol pre LifeSiteNews.com (LSN), že rozhodnutie je „poučné“.

Úspešne sme odhalili snahy verejného orgánu uprednostňovať antikresťanskú propagandu, a to vďaka zlyhaniu použiť ich vlastné kritéria, keď akceptovali slogany Stonewallu a organizácie British Humanist Association,“ uviedol.

Pozoruhodné je, že v rozhodnutí proti ex-gay nápisom sudkyňa rovnako zaujala stanovisko, že slogany Stonewallu a BHA boli „veľmi útočné“ a nemali byť povolené. Londýnsky dopravný úrad blokoval nápisy Trustu potom, ako umožnil ostatné kampane. Svoje postupy teda aplikoval „nekonzistentne“ a „čiastočne“. Sudkyňa dospela k záveru, že rozhodnutie zakázať nápisy bolo „procesne nespravodlivé“, „v rozpore s vlastnými postupmi“ a „dokázalo to neschopnosť úradu zvážiť dôležité otázky“.

Keď ide o námietky konzervatívnej kresťanskej skupiny proti nápisom Stonewallu, súd radšej zastaví všetky tri [kampane],“ uviedol Davidson.

Sudkyňa umožnila podanie odvolania na vyšší súd, keďže žaloba Trustu sa týkala „zásahu verejného orgánu do práva na slobodu prejavu, čo je otázka takého zásadného významu, že vyžaduje zváženie odvolacím súdom“.

Skupina Core Issues Trust tvrdila, že londýnsky starosta Boris Johnson nápisy zakázal neoprávnene a na základe politickej motivácie. Johnsonovou angažovanosťou sa súd v priebehu konania zaoberal, nakoľko je známy ako silný zástanca homosexuálnej politickej agendy, vrátane vládnych plánov zlegalizovať homosexuálne „manželstvá“. Navyše, v tom čase kandidoval na post starostu.

Skupina Trust tvrdila, že sloboda „formulovať alternatívne, neschvaľujúce reakcie na homosexualitu je dôležité právo, ktoré musí byť chránené“.

Účelom sloganov, podľa tvrdenia Trustu, bolo jednoducho informovať verejnosť o tom, že mnohí nesúhlasia s tvrdením, že homosexualita je vrodený a nezmeniteľný stav. Homosexuálne hnutie zakladá väčšinu svojich nárokov na „rovnosť“, vrátane požiadaviek na zmenu zákonov definujúcich manželstvo a rodinu na myšlienke, že homosexualita je normálna a nemenná ľudská variácia podobná rase.

Podľa slov Davidsona bola autobusová kampaň zmarená pomocou zosnovanej kampane v sociálnych médiách, keď informácie o nej prenikli do silne ľavicových novín Guardian. Tento „proces na Twitteri“ začal, keď skupina homosexuálnych aktivistov „v priebehu niekoľkých hodín“ začala namietať voči akejkoľvek opozícii proti podpore homosexuality.

Existencia „ex-homosexuálov“ je hlavolamom, pokiaľ ide o chránené skupiny podľa zákona o rovnosti, tvrdí Davidson. Tento zákon vychádza z toho, že „homosexuál“ je nezmeniteľná kategória. Ak zákon považuje „ex-homosexuála“ za homosexuála, potom ignoruje právo osoby „zachovávať zmenenú identitu“. Ak je však „ex-homosexuál“ zákonom považovaný za heterosexuála, potom je nutné zákon zmeniť tak, aby uznal, že zmena je v skutočnosti možná.

Práve spolu s naším tímom právnikov zvažujeme, ktoré časti zákona by sa mali, a aj môžu, namietať,“ vyhlásil. „Sudkyňa síce povedala, že je nepravdepodobné takýmito námietkami dosiahnuť zmenu rozhodnutia, zdá sa však, že tu máme nedostatok rovnováhy vo výsledných rozsudkoch.

Zároveň dodal: „Autobusy nikdy nebudú hlavným médiom na diskusiu o nuansách komplexnej témy. Ale vzhľadom na jednostrannú debatu, ktorá prebieha v Spojenom kráľovstve,“ cítil, že je užitočné „postaviť sa proti dotieravým nápisom Stonewallu na tisícke autobusov“.

zdroj: http://www.lifenews.sk/content/%E2%80%9Eex-homosexu%C3%A1lne%E2%80%9C-slogany-na-lond%C3%BDnskych-autobusoch