Menu Zavrieť

V marci prišla k nám do kláštora mladá mamička. Prežívala vnútorný boj. Bola u lekára, ktorý jej povedal, že musí ísť na potrat, pretože dieťa bude mať Downov syndróm a ona bude mať veľké problémy pri pôrode.

Pred niekoľkými rokmi sa denne chodila modliť pred sochu Panny Márie vedľa kostola a prosila ju, aby mohla donosiť a porodiť dieťa. Chodila tam počas celého tehotenstva a Boh, aby sa jej dal viac spoznať, že aj za ňu zomrel, že aj ju miluje a že je živý, urobil zázrak na príhovor svojej Matky, o ktorý prosila. Narodilo sa jej dievčatko Solomija. Potom zase chodila ďakovať Prečistej Bohorodičke, že ju vypočula.

A teraz prišla o radu, čo má robiť. Veľmi chcela to dieťa, ale mala strach, že to bude komplikované, že pri pôrode môže zomrieť. To jej nahovorili známi a príbuzní a veľmi na ňu tisli, aby bola „zodpovedná“, aspoň kvôli dieťaťu a z ohľadu na svoju mamu. My sme jej stále dookola opakovali, že je to ťažký hriech, že lekári to sami vopred nevedia, ako to bude. A aj keby, tak hoc by to dieťa bolo i mrzáčik, alebo by si ju Pán vzal (veď jej život je v Božích rukách, nie v rukách nejakej náhody), ale človek nemá právo siahnuť na život sebe ani druhým. Povedali sme jej niekoľko príkladov, kedy dôvera v Boha zvíťazila nad strachom a On sa oslávil. Potom sme jej povedali, že sa za ňu budeme modliť, ale nech aj ona sa prichádza k nám modliť a že Pán jej dá silu neveriť tomu duchu strachu a smrti, ktorý je za potratmi a za tými, ktorí ich robia a že jej dá silu radikálne sa postaviť za Božie prikázania. Boh má posledné slovo, On je ten, ktorý všetko riadi a že je potrebné Mu dôverovať.

Celý týždeň prichádzala a modlili sme sa s ňou bojovú modlitbu: “Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha, Ťa prosíme za zdravie pani Iriny i jej dieťaťa.” A potom sme ďakovali, že nás vypočul, a aj za to dieťatko.

Ale jej matka pod vplyvom strachu o ňu už zozbierala peniaze a chcela, aby išla na potrat, aby nezomrela pri pôrode. Pani Irina sa spočiatku vzpierala, ale nakoniec poslúchla matku a odišla do nemocnice. Keď tam prišla, aj s obnosom peňazí za potrat, sám lekár, ktorý ju nútil na potrat, jej teraz povedal, že žiaden potrat robiť nebude a i ďalší lekári si umývali ruky. Nakoniec ju vyšetril a povedal, že je všetko v poriadku a aj výsledky ohľadom zdravia dieťaťa boli pozitívne.

Pán Ježiš nám tým ukázal, že nás vyslyšal a dopustil tú skúšku viery, aby sme s Ním počítali, na Neho sa obracali. Veď život i všetko máme od Neho. On nás povoláva k životu a zase jedine On má právo odvolať nás z tohto života.

Táto mladá matka sa prichádzala k nám modliť svätú hodinu aj tú bojovku, snažila sa držať ruky zdvihnuté hore, aj keď jej to bolo niekedy ťažko. Bola rada, že sa môže prichádzať modliť a po modlitbe vždy hovorila, že má vnútorný pokoj. Tento pokoj by jej svet nikdy nedal, s tým už mala skúsenosť. Bola vnútorne rozorvaná a svet ju hnal do záhuby. Na začiatku novembra sa jej narodila dcérka Lila, zdravá a pokojná. Hneď v pôrodnici vydávala svedectvo o tom, čo Pán urobil v jej živote. Potom prišla k nám. Povedala nám, že by túto svoju osobnú skúsenosť chcela kričať do celého sveta, aby matky neverili tomu, čo im hovoria lekári, pretože to nie je pravda.

Je to duch antikrista, ktorý v dnešnej dobe chce, aby sa mu prinášali ľudské obete, ako Molochovi. Musíme sa postaviť za deti, za Božie zákony ako Júda Makabejský, za Pána Ježiša, ktorý je živý a chce, aby sme to vedeli a s živou biblickou vierou sa na Neho obracali a On bude robiť zázraky malé i veľké v živote každého z nás. Od nás chce iba vieru, tak ako ju chcel od tých, o ktorých sa hovorí v evanjeliu.