Menu Zavrieť

(ChinaAid)

30. prosince 2012 se uskutečnila poslední loňská venkovní bohoslužba pekingského společenství Šou-wang, v pořadí již padesátá třetí. Policisté zatkli patnáct účastníků, všichni však byli ještě ten den kolem poledne propuštěni.

Účast na bohoslužbách má pro tyto horlivé věřící zjevně obrovskou cenu, zvlášť s přihlédnutím ke skutečnosti, že míra zatýkání křesťanů v Číně v roce 2012 zůstala velmi vysoká. Čínští vězni jsou navíc často fyzicky týráni a je jim odpírána lékařská péče. Šíření křesťanství mimo rámec oficiální církve (která je ovládaná a regulovaná režimem) považují komunisté za hrozbu. Více informací naleznete na stránce China Country Report.

Zástupce společenství uvedl: „Z Boží milosti jsme přečkali celý loňský rok a zachovali si venkovní bohoslužby. Děkujeme Bohu za jeho ochranu, a děkujeme také za každého věřícího… který loňský rok vydržel… Když se ohlédneme zpátky, chceme Pánu vzdávat chválu z hloubi našich srdcí: „Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost“ (Žalm 65,12). Kéž nás Bůh obdařuje silou k následování, a kéž naše společenství i nadále prožívá [Jeho] milost a vítězství!“

Postavme se na modlitbách za čínské bratry a sestry, kteří hledají u Boha sílu a milost k vítěznému životu v nadcházejícím roce. Modleme se, aby společenství navzdory všem problémům nepřestalo vzkvétat. Kéž jejich země prožije duchovní oživení a začátek velkého probuzení! Zdroj: www.persecution.net

zdroj: http://www.hlas-mucedniku.cz/index.php?datum=2013-01-12