Menu Zavrieť

(Open Doors)

Během prvního říjnového víkendu se v poušti 100 kilometrů severně od Káhiry shromáždilo 10 000 mladých lidí, aby společně zpívali, modlili se a vzdávali Bohu chválu. Na shromáždění mládeže navázala ve dnech 25. až 28. října ještě větší akce uspořádaná na stejném místě – křesťanské shromáždění, kterého se zúčastnilo odhadem 45 000 lidí. Hlavním bodem programu bylo představení Boží nabídky spasení a výzva směřovaná k přítomným účastníkům, aby odevzdali své životy Ježíši. Načasování akce bylo velmi příhodné; od červnových prezidentských voleb, po kterých v čele státu stanul člen muslimského bratrstva Muhammad Mursí, čelí egyptští křesťané zvýšené míře pronásledování.

Podle dostupných odhadů odevzdalo své životy Ježíši přibližně 25 000 lidí a 8 000 z nich vyplnilo kartičky s žádostí o návštěvu zástupce církve. Dva až tři miliony lidí sledovaly akci prostřednictvím křesťanských satelitních kanálů, které každý den přenášely program do Severní Ameriky, Austrálie a zemí Blízkého východu.

Místní křesťanský vedoucí napsal, že egyptští křesťané „chtějí poděkovat všem křesťanským bratřím a sestrám po celém světě, kteří se společně s námi a za nás věrně modlili a sledovali, jaké mocné dílo Bůh koná v životech mnoha lidí. Jsme mu vděční za jeho působení mezi námi a také za vás, naše spolupracovníky při šíření Božího království.“

Vzdejte Bohu chválu za dílo, které v Egyptě koná. Modlete se za tisíce lidí, kteří slyšeli zvěst evangelia a nějakým způsobem na ni reagovali. Modlete se, aby dostali příležitost vyrůst v opravdové učedníky. Modlete se, aby se noví křesťané nikdy nestyděli za evangelium, které je Boží mocí ke spasení každému, kdo věří (Římanům 1,16).

Více informací o nelehkém každodenním životě příslušníků naší křesťanské rodiny v Egyptě naleznete na stránce Egypt Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: http://www.hlas-mucedniku.cz/index.php?datum=2012-11-12