Menu Zavrieť

 

PARÍŽ, 27. september 2012 (LifeSiteNews.com) – Ako u väčšiny krajín, ktoré prijali „homosexuálne manželstvo“, Francúzsko zmení jazyk zákona a predpisov týkajúcich sa manželstva a rodičovstva. Chce odstrániť pojmy „matka“ a „otec“. Podľa vyjadrenia vlády sa každá zmienka o matke a otcovi zmení na „rodičov“.

Nová socialistická vláda prisľúbila predložiť tento návrh zákona do konca októbra. Tiež padlo vyjadrenie, že pre štátnych úradníkov, ktorí oddávajú páry, nebude platiť právo na výhradu vo svedomí.

Pripravovaný návrh zákona umožní homosexuálnym párom rovnaký svadobný obrad ako je to u manželstiev muža a ženy. Francúzske médiá informovali, že návrh zákona nazýva manželstvo „zväzkom dvoch ľudí opačného alebo rovnakého pohlavia“.

Homosexuálni partneri budú taktiež mať právo na adopciu detí. Ministerka spravodlivosti Christiane Taubiraová povedala pre francúzske katolícke noviny La Croix: „Kto má právo tvrdiť, že heterosexuálny pár vychová dieťa lepšie, než homosexuálny pár a že mu garantuje tie najlepšie podmienky na rozvoj? Je isté, že vláde veľmi záleží na záujmoch dieťaťa,“ pokračovala. Zmena jazykových výrazov vo všetkých zákonoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s manželstvom, sa stala štandardom pre všetky jurisdikcie, ktoré prijali „homosexuálne manželstvo“, či dokonca civilné partnerstvo.

V kanadskej provincii Nova Scotia podali v roku 2007 homosexuáli sťažnosť na porušovanie ľudských práv. Na jej základe provinčná vláda schválila predpisy, ktoré umožnili registrovať lesbickú „manželku“ rodičky ako „druhého rodiča“. V tom istom roku kalifornský senát schválil zákon, ktorý vo všetkých zmienkach o manželstve nahradil výraz „muž a žena“ za „dve osoby“.

Ihneď po zlegalizovaní homosexuálneho „manželstva“ v Španielsku nariadila miestna vláda, že výrazy „matka“ a „otec“ majú byť nahradené v matrike výrazmi „rodič A“ a „rodič B“.

Podobné opatrenia uskutočnila vláda Ontária, Ostrova princa Eduarda, americký štát Massachusetts a austrálsky štát Victoria.

Ontario odstránilo zo všetkých zákonov termíny „matka“ a „otec“ a takisto i výrazy „manželka“, „manžel“, „vdova“ a „vdovec“. V roku 2005 navrhla konzervatívna vláda na Ostrove princa Eduarda, aby bol zákon pozmenený a aby sa odstránili všetky zmienky slova manžel a manželka nahradením za rodovo neutrálny anglický výraz „spouse“.

V roku 2007 na žiadosť homosexuálnej lobby skupiny Stonewall národná zdravotná služba zdravotným sestrám v Škótsku zdelila, že výrazy „matka“ a „otec“ sú homofóbne. Boli nahradené termínmi „opatrovníci“. Pojmy „manžel“, „manželka“ a „manželstvo“ musia byť nahradené „partnermi“ a „blízkym priateľom“.

zdroj: lifenews