Menu Zavrieť

My, níže podepsaní představitelé prorodinných organizací a hnutí na ochranu života, rozhodně protestujeme proti účasti velvyslanectví USA na festivalu Prague Pride.

Jako zástupci mezinárodního prorodinného hnutí sdělujeme následující:

 

– Washington na mezinárodním poli agresivně prosazuje, z rozhodnutí prezidenta USA, „gay agendu”, včetně homosexuálního „manželství” a stigmatizaci a marginalizaci těch, kteří tomuto oponují.

– Podpora homosexuálních „sňatků” Obamovou administrativou je odmítána výraznou většinou americké společnosti. K této otázce se konalo 32 referend na státní úrovni, v každém z nich voliči podpořili tradiční definici manželství (muž a žena). Tak například v květnovém referendu v Severní Karolíně hlasovalo pro přirozené manželství 61% voličů.

– OSN homosexuální „manželství” či zvláštní práva homosexuálů nikdy neuznává.

– Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá Valným shromážděním OSN 10. 12. 1948 uvádí: „Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu.”

– Článek 16, bod 3 této Deklarace definuje rodinu jako „přirozenou a základní jednotkou společnosti, mající nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.”

– Je proto mimo vší pochybnost, že cokoli, co podrývá rodinu – včetně změny její definice – je porušením povinnosti státu chránit tuto nezastupitelnou, stát předcházející a stabilní a svobodnou společnost umožňující instituci.

– V Madridské deklaraci Světového kongresu rodin (25. – 27. 5. 2012), jež byla jednomyslně přijata více než 3200 delegáty ze 72 zemí světa, se mj. uvádí: „Prohlašujeme, že přirozená rodina je založena na manželském svazku muže a ženy za účelem sdílení lásky a radosti, plození a výchovy potomstva, budování životodárného domácího hospodářství, poskytování bezpečí v obtížných okamžicích života a k soudržnosti mezi generacemi.”

– Pokud jde o „práva homosexuálů”, pak ti, kdo jsou tímto životním stylem poznamenáni, mají stejná práva jako ostatní občané. Ta však nezahrnují „právo” na vynucování si uznání tohoto způsobu života od těch, kdo s ním, ať už z důvodů náboženských, či jiných, nesouhlasí. Rovněž nezahrnují právo mužů na sňatek s muži a žen s ženami.

– Tato výše uvedená pseudopráva nenapomáhají svobodě člověka a jeho důstojnosti, ale naopak je znehodnocují.

– Neumíme si představit horší formu kulturního imperialismu, než když se Washington pokouší přinutit společnosti, uznávající tradiční hodnoty, uznat oprávněnost homosexuální agendy.

– Vyjadřujeme své uznání Michalu Semínovi, předsedovi Akce D.O.S.T., a dalším představitelům českých prorodinných organizací, za jejich neochvějnou obranu přirozené rodiny.

 

Allan C. Carlson – zakladatel a mezinárodní tajemník, World Congress of Families

Lawrence Jacobs – výkonný ředitel, World Congress of Families

Don Feder – ředitel tiskového odboru, World Congress of Families

Brent Bozell – předseda, For America

Scott Lively – prezident, Defend the Family International

Richard A. Viguerie – předseda, ConservativeHQ.com

Silvio Dalla Valle – výkonný ředitel, Luci sull’Est – Associazione per la Difesa dei Valori Cristiani (Italy)

Alexey Komov – zástupce Světového kongresu rodin pro Rusko a Společenství nezávislých států

Margaret H. Hartshorn – prezidentka, Heartbeat International

Carol Soelberg – prezident, United Families International

Christopher Carmouche – výkonný ředitel, GrassTopsUSA

Patricia McEwen – ředitelka, Life Coalition International

Denise F. Cocciolone – prezident, National Life Center, Inc.

C. Gwendolyn Landolt, – viceprezidentka, REAL Women of Canada

Dorothy Patterson – profesorka teologie a ženských studií, Southwestern Baptist Theological Seminary

Paige Patterson – prezident, Southwestern Baptist Theological Seminary, bývalý prezident, Southern Baptist Convention

Benjamin W. Bull – právní zástupce Alliance Defense Fund

Piero A. Tozzi — Alliance Defending Freedom, Senior Legal Counsel, Global

Roger Kiska – Alliance Defense Fund, Senior Legal Counsel, Global

Edmund Adamus – ředitel sekce pro manželství a rodinu, Diocese of Westminster (England)

Christine de Marcellus Vollmer – prezidentka, Latin American Alliance for the Family

Linda Harvey – Mission America

Arthur Goldberg – předseda, Jews Offering New Alternatives for Healing

David Kupelian – viceprezident a výkonný ředitel, World Net Daily

Coach Dave Daubenmire – Pass The Salt Ministries

Peter Costea Esq. – prezident, Alliance of Romania’s Families

Rev. Dave Welch – výkonný ředitel, U. S. Pastor Council

Dr. Jim Garlow – předseda, Renewing American Leadership

Dr. Janice Shaw Crouse, Ph.D. – ředitelka, The Beverly LaHaye Institute, Concerned Women for America

Ted Baehr – Christian Film and Television Commission

Steven Mosher – prezident, Population Research Institute

Louise Kirk – koordinátor pro Velkou Británii, Alive to the World

Sharon Slater – prezidentka, Family Watch International

Ignacio Arsuaga – HazteOir.org (Speak Out), Španělsko, organizátor World Congress of Families VI (Madrid 2012)

Peter LaBarbera – Americans for Truth About Homosexuality

Brian Burch – President CathoilcVote.org

Tim Wildmon – prezident, American Family Association

C. Preston Noell III – prezident, Tradition, family and Property, Inc.

Father Frank Pavone – prezident, Priests for Life

Michael van der Mast — Cry for Life, Nizozemí

Julio Severo – Last Days Watchman, Brazílie

Igor Beloborodov – mezinárodní koordinátor, Global Pro-Life Campaign in Defense Life and Natural Family „From Ocean to Ocean”, Rusko

Dran Reese – ředitel, The Salt And Light Council

Babette Francis – National & Overseas Coordinator, Endeavour Forum Inc., Austrálie

Farooq Hassan – Pakistan Family Forum

Rebekah Ali-Gouveia – koordinátorka pro karibskou oblast, Elpis Centre WCF, Trinidad

David Crowe – prezident, Restore America

Matthew Staver – děkan, Liberty University Law School, předseda, Liberty Counsel

Bryan & Camille Seltzer – ředitel, International Press Association, IPAnews.com

Andy Ramirez — Regional Officer, Answers in Genesis

Peter Westmore – prezident, National Civic Council, Austrálie

William J. Murray – prezident, Religious Freedom Coalition

Mario Romo – ředitel, Red Familia (The Family Network), Mexiko

David Carroll – “Restorer of Values”, San Diego

Rabbi Yehuda Levin – mluvčí, Rabbinical Alliance of America (zastupující 1,200 ortodoxních rabínů v U.S.A. a Kanadě)

Dr. Ligaya A. Acosta – výkonný ředitel, Human Life International-ASIA/OCEANIA, Filipíny

Theresa Okafor – Foundation for African Cultural Heritage, Nigérie

Evert-Jan Brouwer – politický poradce, Nizozemí

Sarah Flood-Beaubrun – Caribbean Centre for Family and Human Rights (CARIFAM), St. Lucia

Chaplain Gordon James Klingenschmitt — The Pray In Jesus Name Project

Bill Donohue – prezident, Catholic League for Religious and Civil Rights

Pastor Rick Scarborough – prezident, Vision America

Tom DeLay – bývalý vůdce většiny ve Sněmovně reprezentantů

Brian Camenker – prezident, Parents Rights Coalition

Andrea Williams –ředitelka, Christian Concern & Christian Legal Centre (U.K.)

Pastor Ade Omooba – spoluzakladatel a ředitel, Christian Concern (U.K.)

Rachel Wagstaff – členka vedení, Christian Concern (U.K.)

Andrew Marsh – členka vedení, Christian Concern (U.K.)

Libby Blaxall – členka vedení, Christian Legal Centre (U.K.)

Chloe Butler – členka vedení, Christian Concern

Paul Huxley – Christian Concern (U.K.)

Kizzy Donaldson – Christian Concern (U.K.)

Peter Norris – Christian Concern (U.K.)

Suvreet Bagga – Christian Concern (U.K.)

Fred Williams – Christian Concern (U.K.)

Michaela Optiz – Christian Concern (U.K.)

Pollyanna Hollebon – Christian Concern (U.K.)

Judith Gelernter Reisman, Ph.D. – profesorka práva, Liberty University School of Law

Alicia Latorre – prezident, Spanish Federation of Pro-Life Associations, Španělsko

Kris Mineau – prezident, Massachusetts Family Institute

Rabbi Daniel Lapin – American Alliance of Jews and Christians

John Smeaton – ředitel, Society for the Protection of Unborn Children (U.K.)

Niall Kennedy – prezident, International Council of Catholic Men (Unum Omnes)

Tom Shields – předseda, Coalition for Marriage and Family

Rocio de la Torre. – Mujer para la Mujer (Mother to Mother) A.C., Mexiko

Dr. Thomas Ward – viceprezident a zakladatel, National Association of Catholic Families (UK), korespondenční člen Papežské akademie pro život

Dr. Russell J. Hilsinger, III – pastor, Grace Baptist Church, Dallas, Oregon.

Luis Tejedor – koordinátor práce s mládeží, HazteOir.org., Španělsko

Matt Barber – viceprezident, Liberty Counsel Action

Janet M. LaRue, Esq.

Philip A. Moran – výkonný ředitel, Tradition Family Property Association, U.K.

Michael J. McManus – prezident, Marriage Savers

Paul Herzog von Oldenburg – ředitel, Fédération Pro Europa Christiana, Belgie

Dr. Jean Garton – zakladatelka a emeritní ředitelka, Lutherans For Life

Robert Knight – publicista

Vakhtang Kipshidze – publicista, Voice of Russia

Pavel Parfentiev – prezident, For Family Rights NGO, Rusko

Tom Hardy – bývalý ředitel, Mariamante Academy and Mercy Academy and Board Member of Visitation House.

Rev Louis P Sheldon – předseda, Traditional Values Coalition

Andrea Lafferty – prezidentka, Traditional Values Coalition

Joseph Meaney – tajemník pro mezinárodní vztahy, Human Life International

Mike Valerio – Mike and Helen Valerio Foundation

Jennifer Roback Morse, Ph.D. – prezidentka, The Ruth Institute

Jean Goyard – The French Society for the Defense of Tradition, Family and Property, Francie

Michael Pakaluk, Ph.D. – předseda, katedra filosofie, Ave Maria University

Mike Huckabee – bývalý guvernér státu Arkansas

Alan Keyes – bývalý americký velvyslanec

Miguel Moreno – prezident, Trinity Foundation, Bolívie

Alveda King – King for America

Diane Gramley – prezidentka, American Family Association of Pennsylvania

Fr. Maxim Obukhov – ruský aktivista za práva nenrozených

Joe Miller – předseda, Restoring Liberty

Rabbi Noson Shmuel Leiter – výkonný ředitel, Torah Jews for Decency.

Alberto Vollmer – bývalý velvyslanec Venezuely ve Vatikánu

Dr. Richard Land – prezident, Southern Baptist Ethics & Religious Liberty Commission

Rabbi Moshe Bresler – výkonný ředitel, Garden State Parents for Moral Values

Father Shenan J. Boquet – prezident, Human Life International

Vanessa Theed – Family Values Committee (U.K.)

Rabbi Dovid Eidensohn – GenderCentral.com

Rabbi Yoel Schonfield – president, Vaad Harabbonim (Council of Rabbis) of Queens, N.Y.

Paul Diamond – Standing Counsel to the Christian Legal Centre.

Shirley Richards – Lawyers‘ Christian Fellowship, Jamajka

zdroj: akce-dost