Menu Zavrieť

LONDÝN, 10. Júl 2012 (spuc.org.uk) – „Jedlo a nie antikoncepcia zachráni životy„, tvrdí Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) pri príležitosti samitu o plánovanom rodičovstve v Londýne, ktorý sa uskutočnil 11.júla pod záštitou Melindy Gates.

Organizácia Save the Children prednedávnom vyhlásila, že plánovanie rodičovstva „zachraňuje životy“ nielen matiek ale aj detí. Vyzývala na peňažnú pomoc na financovanie antikoncepcie, tvrdiac, že je to dobrá investícia, lacnejšia ako zachraňovanie detí pred smrteľnými chorobami alebo pred hladom po tom, ako sa narodia. Tieto ich výroky by mali byť tento týždeň zverejnené v The Financial Times.

Anthony Ozimic, SPUC manažér pre komunikáciu s verejnosťou, v krátkom videu pátra po tom, prečo sa peniaze míňajú na antikoncepciu, zatiaľ čo ľudia hladujú.

Save the Children vyzýva rôzne agentúry na podporu potratov a kontrolu pôrodnosti za účelom podpory antikoncepcie. Známou črtou tejto kampane je zdôrazňovanie údajnej „stálej potreby antikoncepcie“ žien z najchudobnejších regiónov sveta.

I keď Save the Children tvrdí, že ročné náklady na jednu ženu predstavujú jednu libru, britská vláda, Európska Únia, USA, Gates Foundation a mnohí iní navrhujú minúť niekoľko miliárd libier na to, aby sa 0,2 miliarde ženám zabránilo vynosiť deti.

Save the Children zverejnilo zavádzajúce vyjadrenia, ako napríklad „570 000 nenarodených detí sa zachráni, ak  budú splnené požiadavky plánovaného rodičovstva“. V liste, ktorý bude uverejnený v The Finanacial Times, sa združenie pre-potratových neziskových organizácií Beyond 2014 chystá prehlásiť, že samit pomôže priblížiť sa k naplneniu cieľov „Millennium Development Goal (MDG) 4“, konkrétne znížiť úmrtnosť detí. Existuje skutočná a naliehavá potreba, aby sa pomohlo novonarodeným a maloletým deťom prežiť, a tá by mala byť prioritou pre Save the Children. Nie propagovanie antikoncepcie na zabránenie, aby deti vôbec prišli na svet.

V správe The Economist z mája 2012 sa uvádza, že prepojenie medzi úmrtnosťou a celkovými demografickými zmenami sa javí slabé. Toto protirečí vyjadreniam Save the Children a združeniu neziskových organizácií Beyond 2014.

16 z 20 afrických krajín, ktoré vedú podrobné štatistiky o životných podmienkach od roku 2005, zaznamenalo pokles miery detskej úmrtnosti (merala sa ako množstvo úmrtí detí pod päť rokov na 1000 narodených detí). 12 krajín malo čísla nižšie ako 4,4% ročne, čo spĺňa podmienky vytýčené MDG zmenšiť mieru detskej úmrtnosti o dve tretiny do roku 2015.

V správe sa spomína, že od krajín, ktoré najvýraznejšie znížili svoju mieru pôrodnosti, by sa dalo očakávať, že znížia tiež najvýraznejšie aj mieru detskej úmrtnosti. A to preto, že tieto krajiny najviac pokročili v premene z chudobných krajín s vysokou pôrodnosťou na krajiny bohatšie s nižšou mierou pôrodnosti. Ale postupne sa ukazuje, že zatiaľ čo krajiny ako Senegal, Etiópia, Ghana znížili výrazne mieru nielen pôrodnosti ale aj detskej úmrtnosti, iným krajinám ako Keňa a Uganda sa tiež podarilo znížiť úmrtnosť detí i napriek tomu, že pokles pôrodnosti sa v posledných rokoch zastavil.

Nižšia miera pôrodnosti nie je jediný ukazovateľ. Libérii, v ktorej ostáva miera pôrodnosti stále vysoká, sa čo do miery úmrtnosti detí darí nie najlepšie. Ale tak to je aj v krajinách s nízkou mierou pôrodnosti ako Namíbia a Lesotho.

Nejaké ďalšie fakty:

  • Podvýživa spôsobuje v rozvojových krajinách ročne 5 miliónov úmrtí detí vo veku do 5 rokov  (zdroj: The State of the World’s Children, UNICEF, 2007)
  • Jedno zo štyroch detí – okolo 146 miliónov – v rozvojových krajinách je podvyživené (zdroj: The State of the World’s Children, UNICEF, 2007)
  • 10,9 milióna detí vo veku do päť rokov v rozvojových krajinách ročne umrie. Nedostatočná výživa a choroby spojené s hladom sú príčinou 60 percent z týchto úmrtí. (zdroj: The State of the World’s Children, UNICEF, 2007)
  • Podľa charitatívnej organizácie Mary’s Meal žije 78% podvýživených detí v krajinách, kde je nadbytok jedla a na svete sa vyprodukuje dosť jedla na to, aby každý človek prijal denne 2 720 kcal.
  • Podľa charitatívnej organizácie Nothing But Nets spôsobuje malária 200 miliónov prípadov ochorení ročne a zabije 600 000 ľudí, hlavne detí vo veku pod 5 rokov. Pritom je možná nielen jej prevencia ale aj liečba. Lieky proti malárii, ako je napríklad artemisinin a iné, sa dajú použiť na liečbu malárie, ak sa použijú včas.

Sú zverejnené tabuľky s najčastejšími príčinami smrti novonarodených detí a detí do päť rokov. Kondóm, hormonálna tabletka alebo injekcia v ani jednom prípade nepomôžu zachrániť život dieťaťa. Úmrtia z týchto príčin sú vo vyspelom svete veľmi zriedkavé.

zdroj: lifenews