Menu Zavrieť

Občané kantonu Vaud v referendu konaném 17. června 61,6% hlasů schválili, aby byla povolena asistovaná sebevražda za podmínky, že pacient trpí nemocí vedoucí k smrti a že je schopen činit svobodná rozhodnutí. Vedoucí pečovatelského ústavu nebo šéflékař musí přitom potvrdit, že pacient splňuje tyto podmínky.

Referendum bylo iniciováno organizací Exit, která provádí asistovanou sebevraždu. Ta shromáždila k tomu potřebných 14 tisíc podpisů. Exit a podobné organizace argumentují tím, že staří lidé a nemohoucí musí mít právně stanovené „právo na sebeurčení“, aby mohli využít „služby“ pomoci při sebevraždě. Kantonální vláda pak přišla s protinávrhem, který na rozdíl od původního návrhu sice asistovanou sebevraždu povoloval, ale jen za uvedených podmínek. Vládní protinávrh byl pak v referendu schválen.

Vedoucí osoby z řad katolíků a protestantů v kantonu Vaud se vyjadřovaly proti asistované sebevraždě. 11 pečovatelských ústavů vedených náboženskými organizacemi veřejně vyjádřilo principiální odmítání asistované sebevraždy prováděné na jejich pacientech a požadovalo výjimku ze zákona. Ale ministr zdravotnictví dal jasně najevo, že nebudou žádné výjimky ze zákona schváleného v referendu a že ti, kdo nebudou kooperovat (tj. neumožní pracovníkům organizace Exit vstup do pečovatelského ústavu), budou nejprve varováni a poté budou vůči nim aplikovány sankce. Na to, že zákon nutí jednat proti svědomí, už poukázal i představitel skupiny pečovatelských ústavů. 4.7.2012, lifesitenews.com

zdroj: prolife