Menu Zavrieť

(Hlas mučedníků, USA)

Představitelé státních orgánů v provincii Cao Bang v severním Vietnamu i nadále pokračují v pronásledování křesťanů. Nedávno musely opustit svou vesnici dvě hmongské rodiny, které dostaly na vybranou – vzdát se nově nalezené víry nebo odejít pryč.

Obyvatelé provincie jsou velmi chudí a stále praktikují uctívání předků; pokud se někteří z nich obrátí ke křesťanství, často jsou nuceni odcházet ze svých domovů. Členové obou rodin se rozhodli svou víru zachovat a uprchli do provincie Thai Nguyen. Přestože se tamější půda nehodí pro zemědělství, křesťané jsou šťastní, že se mohou svobodně hlásit k Bohu.

Modlete se za tyto rodiny a další křesťany z provincie Cao Bang, kteří musí začínat nový život na nových místech. Proste, aby pro ně byla útěcha v Kristu více než dostačující (2. Korintským 1,5) a pomáhala jim zvládat všechny těžkosti, se kterými se potýkají. Proste, aby Bůh obměkčil srdce představitelů státních orgánů v provincii Cao Bang.

Více informací o pronásledované církvi ve Vietnamu naleznete na stránce Vietnam Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj. hlas mucedniku