Menu Zavrieť

Rezoluce proti homofobii – nebo lépe řečeno – rezoluce o veřejné kontrole názorů jednotlivců a skupin obyvatel v Evropě byla podle očekávání ve Štrasburku schválena 24.5. při plenárním hlasování.

Jak ve oznámil European Dignity Watch, je tato rezoluce velice problematická. Obzvláště znepokojující je jeden bod, který naléhá na členské státy, aby legalizovaly manželství osob stejného pohlaví – avšak toto je zcela mimo kompetence EU.

Text byl přijat drtivou většinou 430 hlasů proti 105, 59 poslanců se zdrželo hlasování. Podívejte se, jak hlasoval váš europoslanec: www.europeandignitywatch.org/fileadmin/user_upload/PDF/Day_to_Day_diverse/2012_05_25_Voting_Results_Homophobia_resolution.pdf.

Nejskandálnější na této rezoluci však je způsob, jak byla zařazena do politického programu Evropského parlamentu.

Zde je několik zajímavých základních informací:

Program s položkami, o kterých se bude hlasovat, se projednává ve středu před plenárním zasedáním na schůzi generálních tajemníků. Na tomto setkání minulou středu (23.5.) nebyla žádná rezoluce proti homofobii projednávána a ani nebyla zařazena k jednání.

Program je poté ve čtvrtek 24.5. předložen na schůzi předsedů politických skupin. Na tomto zasedání nebyl přítomen předseda Evropské lidové strany, neboť měl oficiální povinnosti jinde. Nikdo nebyl informován, že rezoluce proti homofobii má být zařazena na pořad jednání.

V pondělí ráno na plenárním zasedání obvykle probíhá rychlé a formální hlasování, protože diskuse se prý již konala. Nyní se však na programu náhle objevila tato rezoluce (samozřejmě bylo obtížné si jí mezi tolika položkami povšimnout).

Obvyklá rezoluce – založená na dobře připraveném textu interskupiny pro práva gayů a lesbiček v Evropském parlamentu – byla rychle „projednána“ v úterý odpoledne a předložena těsně před vypršením lhůty v 19 hodin. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší pouze o hodinu později. Můj europoslanec si rezoluce všiml v úterý večer po uplynutí lhůty pro změny. Příliš pozdě na to, aby se dalo něco podstatného učinit. Bylo možné pouze požádat o jmenovité hlasování. Díky tomu známe jména těch, kdo hlasovali pro, proti nebo se hlasování zdrželi. Seznam jmen najdete www.europeandignitywatch.org/fileadmin/user_upload/PDF/Day_to_Day_diverse/2012_05_25_Voting_Results_Homophobia_resolution.pdf“>zde.

Doporučení:

Napište e-mail nebo zatelefonujte svému europoslanci! Zkontrolujte na seznamu (www.europeandignitywatch.org/fileadmin/user_upload/PDF/Day_to_Day_diverse/2012_05_25_Voting_Results_Homophobia_resolution.pdf), jak hlasoval a výslovně vyjádřete buď váš nesouhlas s touto rezolucí, nebo vděčnost v případě, že váš poslanec hlasoval proti. Kontaktní údaje svého poslance snadno zjistíte, pokud zadáte jeho jméno sem: www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

zdroj: res claritatis