Menu Zavrieť

Většina lékařských etiků v západním světě přijala nadřazenost pacientovy autonomie jako svůj řídící princip. Psychiatrické a psychologické společnosti ve Spojeném království se stávají rostoucí měrou autoritativními v záležitostech sexuality. V nedávno tam publikovaných směrnicích stojí, že je „etickou urážkou“ nabízet klientovi pomoc, aby překonal homosexuální pokušení a pocity nebo přistoupit na takový požadavek vznesený klientem. Taková terapie podle směrnic není v nejlepším zájmu klienta.

Dr. Michael Davidson, ředitel organizace Core Issues Trust, která pomáhá lidem s homosexuálními sklony, uvedl, že psychoterapeutická komunita vytvořila klima, ve kterém se potýkají se závažnou kritikou nebo dokonce ztrátou profesního oprávnění terapeuti, kteří se nepodřizují oficiální „linii podporující gaye“. 3.5.2012, lifesitenews.com

zdroj: prolife