Menu Zavrieť

Evropský parlament přijal 13. března usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii. Feministické usnesení žádá větší zapojení žen do pracovního procesu tak, aby do roku 2020 bylo dosaženo 75% zaměstnanosti žen (bod C). Usnesení se však kromě sociálního postavení žen zabývá i dalšími tématy,která podává způsobem neslučitelným s křesťanstvím i přirozeným mravním zákonem. Má dokonce tu drzost žádat „představitele politické moci a náboženství“, aby podporovali „moderní služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví“ (bod 58). V usnesení mimo jiné stojí:

„Vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou právy lidskými, měla by být zaručena pro všechny ženy bez ohledu na jejich status, věk, sexuální orientaci nebo etnický původ“ (bod R);

„Rodiny v Evropské unii jsou různé a zahrnují sezdané, nesezdané a registrované rodiče, rodiče různého pohlaví a rodiče stejného pohlaví, rodiče samoživitele a pěstouny, kteří si zaslouží stejnou ochranu v rámci vnitrostátního a evropského práva“ (bod T);

„Vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly návrhy pro vzájemné uznávání občanských svazků a rodin stejného pohlaví v celé Evropě mezi zeměmi, které již v tomto ohledu mají příslušnou platnou legislativu“ (bod 5);

„Vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy přijaly restriktivní definici pojmu ‚rodina‘ s cílem upřít právní ochranu párům stejného pohlaví a jejich dětem; připomíná, že právo EU je v souladu s Listinou základních práv Evropské unie uplatňováno bez diskriminace na základě pohlaví či sexuální orientace“ (bod 7);

V rámci humanitární pomoci žádá „zajištění přístupu žen a dívek, znásilněných v ozbrojeném konfliktu, k potratu“ (bod 61);

„Znovu opakuje svoji výzvu Komisi, aby předložila plán rovnosti pro lesbičky, homosexuály, bisexuály a transsexuály podobný tomu, jenž se zabývá dosažením rovnosti žen a mužů“ (bod 69).

Na dalších místech usnesení se používá pochybné terminologie, jako je „sexuální autonomie a autonomie v oblasti reprodukčního zdraví“ (bod 45) a „sexuální orientace“ (bod 62). Zmiňuje „bezpečné a legální přerušení těhotenství“ a „trvá na tom, že ženy musí mít kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy a musí mít přístup k finančně dostupné kvalitní antikoncepci“ (bod 47). Jako prevenci HIV/AIDS doporučuje „důraznější sexuální výchovu a  volný přístup ke kondomům a k testům na HIV“ (bod 48).

30.3.2012, europarl.europa.eu

zdroj: prolife