Menu Zavrieť

Vážená pani predsedníčka vlády SR,

s poľutovaním som zistil, že Úrad vlády Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na propagácii homosexuálneho spôsobu života medzi mládežou a deťmi. Úrad vlády SR je hlavným partnerom Filmového festivalu inakosti, na ktorom sa premietajú filmy s pro homosexuálnou tematikou. Polovica premietaných filmov je prístupných deťom od 12 (!!!) rokov, druhá polovica mladistvým od 15 rokov.

Vážená pani predsedníčka vlády SR,

neviem, do akej miery ste oboznámená s rizikami a následkami homosexuálneho spôsobu života, keď ho dokážete bez výhrad verejne podporovať a šíriť medzi deťmi. Pokladám preto za svoju povinnosť Vás upozorniť, že podľa výskumu Dr. Paula Camerona a Dr. Kirka Camerona z coloradského Family Research Institute „Federal Distortion Of Homosexual Footprint (Ignoring Early Gay Death?)“ z roku 2007, vychádzajúcich zo štatistík z rokov 1990 – 2002 (Dánsko) a 1997- 2002 (Nórsko), sa oficiálne zosobášení dánski homosexuáli dožívali priemerného veku 51 rokov (štatistika nezahŕňa homosexuálov, ktorí zomreli na AIDS). Nórski homosexuálni muži žijúci v registrovanom partnerstve sa dožívajú priemerne 52 rokov oproti 77 rokom, ktorých sa dožívajú nórski heterosexuálni muži. Započítaním homosexuálov, ktorí zomreli na AIDS do štatistiky, sa ich priemerný vek skracuje ešte podstatne viac. Jedným z výsledkov výskumu je, že priemerný vek homosexuálov je minimálne o 20 rokov kratší, ako priemerný vek heterosexuálnej väčšiny. (Celý text štúdie je k dispozícii tu.)

Ďalej Vás musím upozorniť, že medzi homosexuálmi je oproti heterosexuálnej časti populácie niekoľko desiatok násobne vyšší výskyt HIV, vírusu, ktorého šírenie (aj z nedbanlivosti) je v SR závažným trestným činom s trestnou sadzbou 3 – 10 rokov väzenia, v prípade ťažkej ujmy na zdraví, alebo smrti, so sadzbou 10 – 15 rokov väzenia.

Vážená pani predsedníčka vlády SR,

domnievam sa, že na základe vyššie uvedeného nie je propagácia homosexuálneho spôsobu života v záujme Slovenskej republiky. Týmto Vás v mene OZ Mladí konzervatívni demokrati Slovenska žiadam, aby Úrad vlády stiahol akúkoľvek podporu (vrátane finančnej) Festivalu filmov inakosti a taktiež podporu (vrátane finančnej) všetkým organizáciám, ktoré na území SR propagujú homosexuálny spôsob života.

Tiež Vás naliehavo žiadam, aby sa Úrad vlády podieľal na príprave legislatívnych opatrení podľa vzoru Poľskej a Litovskej republiky, zakazujúcich propagandu homosexuálneho spôsobu života medzi deťmi a mládežou na území Slovenskej republiky.

S pozdravom

Vladimír Palko ml.
podpredseda OZ Mladí konzervatívni demokrati Slovenska

V Bratislave dňa 20. marca 2012.

 

zdroj: mladi-kds