Menu Zavrieť

Německá etická rada je zřízena zákonem z roku 2007. Mezi její úkoly náleží „zpracování stanovisek jakož i doporučení pro politické a zákonodárné jednání“. Má 26 členů a mají být mezi nimi odborníci na přírodovědecké, lékařské, teologické, filosofické, etické, sociální, ekonomické a právní otázky. Členové jsou vázáni mlčenlivostí o neveřejných jednáních Německé etické rady. Mají právo předložit radě svá stanoviska, která se liší od stanoviska přijatého hlasováním rady. Mezi jejími současnými členy se nachází Anton Losinger (světící biskup diecéze Augsburg) a Eberhard Schockenhoff (katolický kněz a profesor morální teologie na Albert-Ludwigs universitě ve Freiburgu).

Německá etická rada zveřejnila 23. února své 201stránkové stanovisko k „situaci intersexuálních lidí“. Podle výkladového slovníku, připojeného ke zprávě, se má jednat o „lidi, kteří na základě tělesných zvláštností pohlaví se nedají jednoznačně zařadit jako muži nebo ženy“. Nejde tu tedy o transsexuály, jejichž „pohlavní identita se odchyluje od biologického pohlaví“. Stanovisko tvrdí, že „pohlaví není jednodimensionální známka; spíše se při něm jedná o komplexní označení, které vyplývá z kombinace více docela rozdílných vlastností“. Stanovisko rozlišuje biologické pohlaví na základě chromosomů, gonád a vnějších pohlavních orgánů. Zabývá se různými medicínskými situacemi a jejich možným řešením. Kromě toho také uvádí „psychické pohlaví“, které se může lišit od „biologického pohlaví“.

Stanovisko pak dospívá k tomu, že „není ospravedlnitelným zásahem do osobnostních práv a práva na stejné zacházení, když lidé, kteří se nemohou na základě své tělesné konstituce zařadit mezi muže nebo ženy, jsou právně nuceni přiřadit si jednu z těchto kategorií do registru osob“. Doporučuje pak, aby bylo možné, aby takové osoby byly registrovány jako „jiní“ nebo aby taková osoba mohla pohlaví neuvést, dokud se nerozhodne. Stanovisko uvádí, že velká většina členů Německé etické rady má za to, že „jiní“ mají mít možnost uzavřít registrované partnerství, přičemž část členů dokonce má za to, že mají mít možnost uzavřít manželství. Doporučuje rovněž, aby se v budoucnu zvážilo, zda je vůbec třeba evidovat v registru osob údaj o pohlaví.

Lze mít za to, že za postojem Německé etické rady je pokus využít čistě medicínských postižení takových osob ve prospěch ideologie genderu, podle které je gender jen zvolená či přijatá sexuální role. 15.3.2012, ethikrat.org

zdroj: prolife