Menu Zavrieť

NEW YORK, 2. marca 2012 (C-FAM) – Mládež, ktorá sa tento týždeň zúčastnila konferencie OSN o problémoch žien, povedala, že jej pracovníci bezpečnostnej služby OSN skonfiškovali batohy, potom ako objavili prolife literatúru.

Skonfiškované materiály boli petície „Stop Sexualizing Children (Zastavte sexualizáciu detí)“ a súviseli s tohtotýždňovým workshopom pod vedením Dr. Miriam Grossman, detskej psychiatričky a autorky „You’re Teaching My Child What? A Physician Exposes the Lies of Sex Education and How They Harm Your Child. (Čo učíte moje dieťa? Lekár vysvetľuje klamstvá o sexuálnej výchove a ako ubližujú vášmu dieťaťu)“, ktorý OSN schválila.

Problematický leták oznámil projekt s názvom „Girls Coalition to Protect the Health and Innocence of Children (Dievčenská koalícia na ochranu zdravia a nevinnosti detí)”, ktorý je ad hoc  organizáciou s podporou Grossmanovho workshopu. V tejto skupine dievčatá z Číny, Španielska a Mexika začali petíciu vyzývajúcu agentúry OSN „Zastavte sexualizáciu detí.“ Obvinili OSN, že podpora „všeobecnej sexuálnej výchovy“ škodí deťom.

Mladí ľudia trvajú na tom, že nerozdávali letáky, ktoré sú v priestoroch OSN zakázané, hoci sa toto pravidlo bežne nedodržuje. Mladí študenti odišli z priestorov OSN, aby urobili viac kópií. Po ich návrate ich zastavila bezpečnostná služba OSN.

Jedna zo študentov, Kalli Lawrence, povedala, že bezpečnostná služba si všimla ich typické zelené batohy a potom nariadila študentom, aby im ich odovzdali. „Strážcovia sa na nás dívali zmätene a nahnevane,“ oznámila, „ a začali hovoriť „Nedovoľte, aby sa dostal ďalej žiaden z týchto žltých papierov, len im ich všetky zoberte a nechajte si ich.“

Zelené batohy a literatúra boli uschované v skrinkách u bezpečnostnej služby. Študentom a ich učiteľom bolo povolené vziať si niektoré zo svojich batohov, keď odchádzali z priestorov OSN. Podľa učiteľky Jody Dunn im niektoré z batohov nevrátili, pretože v nich bol prolife dokumentárny film s názvom „180.“ Dunn sa ich potom domáhala a nakoniec im vrátili aj tie.

Prolife aktivisti už dlho pociťujú selektívne presadzovanie pravidiel OSN. Kali Lawrence povedala: „Nezastavili nikoho iného, koho sme mohli vidieť rozdávať letáky.“

Po otázke C-Fam’s Friday Fax referent bezpečnostnej služby, ktorý bol v tom čase v službe, povedal, že strážnici sa na predmety „nezamerali“. Ďalej hovoril, že im nie je dovolené hovoriť o postupoch a spôsoboch svojej práce.

Pozorovatelia sa domnievajú, že sa bezpečnostnej službe OSN sťažoval niekto v spojení s organizátormi Komisie. Na konferencii  o populácii a rozvoji konanej v Káhire v roku 1994 bez akéhokoľvek dôkazu povedal bývalý americký senátor Timothy Wirth bezpečnostnej službe OSN, že istý prolife aktivista prestavuje nebezpečnú hrozbu. Túto osobu zatkli a deportovali.

Právny zástupca Alliance Defense Fund  pre Friday Fax povedal: „OSN nemôže cenzurovať prejavy, s ktorými nesúhlasí. Aj Zvláštny spravodaj pre slobodu prejavu a Human Rights Committee (Komisia pre ľudské práva) nedávno zdôraznili potrebu chrániť základnú slobodu. Prečo potom prejav úctivých a príjemných detí na zásadnú tému, aby mladí ľudia ostali zdraví, OSN cenzúrovala?“

Všeobecná deklarácia ľudských práv tvrdí: „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.“

zdroj: life news