Menu Zavrieť

Demetria Fernández González, biskup diecéze Córdoba, pronesl 26. prosince 2010 na svátek Svaté rodiny v tamější katedrále kázání, ve kterém se věnoval především rodině a souvisejícím morálním otázkám. Rodina je „domácí církví“, je jedním ze základních pilířů našeho života a naší společnosti. Podle Božího plánu je rodina stabilním svazkem mezi mužem a ženou, kteří si slibují lásku na celý život. Je to svazek posvěcený Božím požehnáním ve svátosti manželství, jehož pouto je stálým zdrojem milosti a je nerozlučitelné.

Potěšení, které doprovází pohlavní styk, nemůže být absolutní hodnotou vztahů mezi mužem a ženou. Když je vše zaměřeno na uspokojení sebe sama, druhý člověk se stává objektem, a láska se stává sobectvím. Snaha vyhnout se narození dítěte není nic nového, je stará jako člověk. Ale v dnešní době se více zdůrazňuje; jsou k dispozici technické prostředky, které dříve nebyly: antikoncepční pilulky a sterilizace mužů i žen, které činí z ženy objekt, a dochází ke ztrátě lidské důstojnosti. Církev učí, že manželský vztah je v rozporu s Božím plánem, jestliže sexuální spojení zabraňuje vzniku života. Každý manželský akt musí být otevřený životu. Encyklika Humanae vitae učí tuto nauku. Zde je vina biskupů, kněží a katechetů, že nauku církve v tomto bodě skrývali nebo popírali.

Španělsko má po mnoho let nejnižší porodnost na světě, a od zavedení potratu je tu více než milion mrtvých z tohoto ohavného zločinu. Zpřístupnění rozvodu, antikoncepce ve všech jejích formách, potratu včetně pilulky „ráno po“, distribuované jako antikoncepce zdarma, to jsou všechno útoky na rodinu.

„Kardinál Antonelli mi před několika dny řekl v Zaragoze, že UNESCO připravuje plán, aby se během příštích 20 let stala polovina světové populace homosexuální.“ Prostřednictvím různých programů se má implementovat genderová ideologie, která už je přítomna v našich školách. Podle ní si narozený muž nebo žena vybere pohlaví podle své libovůle a může ho pak zase podle svého rozmaru změnit. To je poslední „úspěch“ kultury, která se chce úplně rozejít s Bohem Stvořitelem, jenž ustanovil v naší přirozenosti rozlišení mezi mužem a ženou.

zdroj: Res Claritatis