Menu Zavrieť

(Compass Direct News)

Bývalý člen muslimské extrémistické skupiny, který se před časem obrátil ke křesťanství, nedávno uprchl z Ugandy a v současné době se skrývá v Keni. Čtyřiapadesátiletý Hassan Šaríf Lubenga v minulosti působil jako šejch a člen násilnické islamistické skupiny. V červnu 2011 se Hassan rozhodl bezvýhradně odevzdat svůj život Kristu, v návaznosti na dlouhou sérii snů a vidění, ve kterých se mu Ježíš zjevoval.

Extrémisté Hassanovi vyhrožují od roku 2007, kdy vůbec poprvé začal vyprávět o snech a viděních, ve kterých se setkal s Kristem. Nebezpečí dosáhlo vrcholu ve chvíli, kdy jej muslimové spatřili vcházet do kostela. V dubnu 2010 ho jedna ze čtyř manželek kvůli jeho vyznání otrávila a Hassan upadl do bezvědomí. V obavách ze sílícího nepřátelství v červenci 2011 uprchl do Keni. Když se v září do Ugandy vrátil, dozvěděl se, že mu extrémisté a jeho bývalí kolegové usilují o život.

Právě ve chvíli, kdy vážně uvažoval, zda by se své nově nalezené víry neměl vzdát, obdržel telefonát od biskupa Umara Mullinde, svého bývalého pastora (později napadeného muslimskými radikály). Umar mu řekl, že se za něj lidé ze společenství modlí, což Hassana velmi povzbudilo. Posléze znovu uprchl do Keni. [Z bezpečnostních důvodů] nemůže příliš cestovat.

Modlete se, aby Bůh i nadále Hassana posiloval – kéž si jeho svědectví použije k povzbuzení víry ostatních křesťanů v Ugandě i Keni. Modlete se, aby Hassanovo odhodlání přivedlo mnoho bývalých přátel a známých k pochybnostem o jejich islámské víře. Proste, aby Bůh naplňoval veškeré Hassanovy potřeby. Vzdejte Bohu chválu za sny a vidění, prostřednictvím kterých se dotýká mnoha lidí. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku