Menu Zavrieť

Nová španělská vláda, jež nastoupila v listopadu po sedmiletém vládnutí socialistů, oznámila, že odstraní kontroverzní osnovy, které indoktrinovaly studenty idejemi homosexualismu a socialistickou ideologií. (pozn. Indoktrinácia (lat.) je snaha o prijatie určitej doktríny, úsilie, aby boli bez kritického uvažovania prijaté názory, hodnoty, postoje)

Nový ministr školství, kultury a tělovýchovy Jose Ignacio Wert říká otevřeně, že občanská výchova, která byla vnucena všem veřejným i soukromým školám, „se stala hodinami plnými indoktrinace“.

„Výchovu k občanství od jejího vzniku doprovázejí kontroverze a stala se příčinou vážného sporu ve společnosti a v oblasti vzdělávání, protože přesahovala rámec toho, co by mělo patřit k opravdové „občanské výchově“ v souladu s vodítky a předpisy formulovanými Radou Evropy,“ uvedl Wert.

„Výchova k občanství a lidským právům“ vyvolala masivní protesty španělských občanů, kteří tvrdili, že vláda porušila jejich právo vychovávat své děti podle jejich vlastních hodnot.

Studijní materiály učitelům doporučovaly, aby studenty vedli ke kritickému hodnocení dělby práce na základě společenského postavení a pohlaví a také ke zkoumání rasistických, xenofobních, sexistických a homofobních společenských předsudků, a učitelé měli usilovat o „nápravu postoje studentů k homosexualitě“.

Při jedné hodině bylo studentům řečeno, že „sex nám přinese tolik potěšení, kolik si dokážeme nebo chceme užít“, a proto „máme nechat ostatní, ať dělají, co chtějí,“ uvádí španělská katolická agentura Forum Libertas.

I přes odpor velkého počtu rodin španělská socialistická strana odmítla ustoupit, a dokonce se pokusila vnutit tyto osnovy Španělům žijícím v zahraničí.

Wert, člen nyní vládnoucí lidové strany, říká, že občanská výchova bude nahrazena předmětem, který se omezí na výuku obsahu španělské ústavy, práv a povinností, „pluralismu, svobody, demokracie a znalostí evropských institucí“, uvedla agentura Europa Press.

Odstranění občanské výchovy bylo přivítáno mnoha organizacemi bránícími rodinu, včetně Rodinného fóra (Foro de la Familia), Nech se slyšet (HazteOir), Institutu rodinné politiky (Instituto de politica familiar) a Profesionálů pro etiku (Profesionales por la Etica).

Jaime Urcelay, prezident organizace Profesionálové pro etiku, nazval zprávu „radostí, která vynahrazuje mnoho let úsilí a boje za svobodu proti školní indoktrinaci vnucené vládou“.

„Bylo to mnoho let námitek (předloženo 55 tisíc námitek), trápení a soudních procesů (asi 3 tisíce osob podalo žalobu ve Španělsku a 400 Španělů si stěžovalo ve Štrasburku),“ dodal.

Profesionálové pro etiku uvádějí, že před zveřejněním tohoto rozhodnutí dostával Jose Ignacio Wert denně kolem 1000 zpráv, které na něj naléhaly, aby splnil předvolební slib Lidové strany odstranit občanskou výchovu.

Pokud jde o nové osnovy občanské výchovy, Urcelay řekl, že by „uvítal“, kdyby „nevnucovaly studentům určité hodnoty a neformovaly jejich svědomí a myšlení proti hodnotám jejich rodičů“.

zdroj: res claritatis