Menu Zavrieť

(Middle East Concern)

12. prosince 2011 uplynulo dva a půl roku od únosu skupiny cizinců v provincii Sa’ada v severozápadním Jemenu. Tři z nich byli krátce po únosu zavražděni.

Dodnes nemáme žádné zprávy o Johannesovi a Sabině (němečtí manželé), jejich tříletém synovi Simonovi a britském občanovi Tonym. Lydia a Anna (dcery Johannese a Sabiny, sedm a pět let) byly propuštěny v květnu 2010, žijí u příbuzných v Německu a podle dostupných informací jsou v pořádku. Pro příbuzné však není snadné zastávat úlohu rodičů obou děvčat, neboť jejich aktuální potřeby jsou velmi specifické a kromě toho se musejí starat také o své vlastní děti.

Křesťané obeznámení s místní situací doufají, že by nedávná dohoda o předání moci prezidenta Saleha viceprezidentovi a vládě národní jednoty mohla vést také ke zveřejnění informací o čtyřech pohřešovaných cizincích. Uvedené politické změny nicméně zatím zemi nepřinesly mnoho pozitivních změn a v řadě oblastí stále dochází k protestům a násilným střetům.

Modlete se za pohřešovanou čtveřici – za předpokladu, že jsou naživu – aby každý den prožívali pokoj a Ježíšovu přítomnost a zaopatření a aby byli ve zdraví propuštěni. Modlete se také za příbuzné a kolegy pohřešovaných a zavražděných a proste, aby je Ježíš naplňoval svým pokojem – uprostřed nejistoty, kterou trvale zakoušejí. Modlete se také za únosce, aby je Duch svatý usvědčoval z hříchu a dal jim poznat odpuštění, lásku a skutečný život, který může nabídnout jen Ježíš.

Modlitbu za unesené křesťany můžete vyvěsit na naši Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall). Více informací o pronásledování v Jemenu naleznete na stránce Yemen Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku