Menu Zavrieť

(Christian Solidarity Worldwide)

Pastor Jusef Nadarchání nedávno odmítl označit Muhammada za Božího posla, navzdory skutečnosti, že by si tím zajistil propuštění na svobodu. 30. prosince zástupci místních orgánů pastorovi přislíbili, že jej výměnou za zmíněné prohlášení propustí, Jusef však jejich nabídku odmítl, takže stále zůstává ve vězení a čeká na konečný rozsudek. Žádost přitom porušuje článek 23 íránské ústavy, podle kterého by nikomu nemělo být vyhrožováno ani by neměl být jakkoli postihován jen proto, že zastává určité přesvědčení.

Pastor Íránské církve byl zatčen v roce 2009 v Raštu. V září 2010 proběhl soudní proces, v rámci kterého byl Jusef shledán vinným z odpadlictví a odsouzen k trestu smrti. V roce 2011 obdržel tři podobné nabídky, kdy si mohl zapřením své víry zachránit život, pokaždé však reagoval odmítnutím. Případ byl nakonec postoupen íránskému nejvyššímu vůdci. Nepotvrzené zprávy naznačují, že by důvodem tohoto kroku (ájatolláh je současně nejvyšším představitelem íránského soudnictví) mohla být snaha popravu oddálit až o rok a mezitím na pastora vyvíjet nátlak, aby se své víry zřekl.

Modlete se, aby pastor Jusef i nadále svou odvahou a vírou demonstroval celému světu, že náš Pán má větší cenu než jakákoli pozemská odměna. Modlete se, aby pastorovo pevné rozhodnutí neoblomně stát za evangeliem přivedlo mnoho lidí ke spáse. Modlete se také za jeho propuštění.

Více informací o zkouškách, kterým jsou íránští křesťané vystaveni, naleznete na stránce Iran Country Report. Zdroj: www.persecution.net

zdroj: hlas mucedniku