Menu Zavrieť

 

BUDAPEST, 12. januára 2012 (LifeSiteNews.com) – Predstavitelia Európskej únie vyjadrili svoj nesúhlas s nedávnymi zmenami maďarskej ústavy a pohrozili mu zastavením finančnej podpory, ak neodstráni svoj nový dodatok definujúci manželstvo ako zväzok muža a ženy.

Takzvaná „Veľkonočná ústava” prijatá v postkomunistickej krajine vlani v máji bola veľkou zmenou pre maďarských politikov a pobúrením pre vzostupujúcu ideológiu EÚ: dokument nielen podporil manželstvo, ale dokonca vyhlásil, že nenarodené dieťa si zasluhuje ochranu od okamihu počatia. Nová ústava sa ďalej vyjadrila o kresťanstve ako základnom pilieri maďarskej identity. Rozprava dokumentu o ľudských právach tiež nespomína sexuálnu orientáciu, čo je ďalší odklon od priorít EÚ.

Podľa nemenovaných zdrojov z Bruselu maďarský denník Magyar Nemzet tento týždeň vyhlásil, že EÚ zastaví finančnú pomoci Maďarsku, ak predstavitelia nevyčiarknu definíciu manželstva a neupustia od trestných obvinení proti bývalému socialistickému premiérovi Ferencovi Gyurcsánymu, Podľa Wall Street Journal hovorca európskeho komisára pre ekonomiku nazval toto obvinenie „nezmyselným.”

Avšak samotná Európska komisia vydala tento týždeň vyhlásenie, v ktorom hrozí, že zasiahne proti Maďarsku kvôli jeho novej ústave s odôvodnením, že je „odhodlaná plne využiť všetky svoje právomoci na analýzu kompatibility (Maďarského) národného práva s právom EÚ a vyhradzuje si právo podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považuje za vhodné, menovite možnosť začať konanie pre porušenie zmluvy na základe článku 258 Zmluvy o EÚ.”

Reverend Shenan J. Boquet, prezident Human Life International, v stredu vyzval politické vedenie Maďarska, aby odolávalo zastrašovacím taktikám namiereným proti svojim snahám obnoviť kultúru života v spoločnosti, ktorá teraz čelí populačnému prepadu po generáciách, ktoré mali možnosť potratu na požiadanie.
“Toto je jednoducho vydieranie. EÚ v podstate drží mnohé svoje členské štáty ako zajatcov vo finančne slabej situácii, potom ponúka „pomoc” za určitých podmienok. Tieto podmienky sú však veľkou urážkou kultúry a suverenity národa,” povedal Fr. Boquet na tlačovej konferencii. „Toto je len začiatok maďarského boja za svoju národnú suverenitu, pre život a rodinu.”

Boquet poznamenal, že maďarský národ a jeho politické vedenie by si mali uvedomiť ako svojou snahou „zastaviť radikálne svetský trend namierený proti životu a rodine v Európe“ inšpirujú ostatných kresťanov vo svete.

„Maďarsko si uvedomilo, že národy, ktoré prijali potrat a ktoré sa zriekli tradičnej rodiny, sa nachádzajú v demografickom zmätku, preto si vybralo iný smer: nádeje pre budúcnosť,” povedal kňaz. ”Je neslýchané, aby nevolení byrokrati EÚ nútili Maďarsko a iné členské národy na podieľani sa na ich pomalej samovražde, namiesto toho, aby videli očividnú potrebu znovu potvrdiť jedinú inštitúciu, ktorá im dáva budúcnosť – tradičnú rodinu.”

V roku 2008 Ústavný súd krajiny zrušil opatrenie udeľujúce výhody manželstva nezosobášeným párom vrátane homosexuálom s tým, že takýto zákon by „degradoval” inštitúciu manželstva. Súd však povedal, že zákon o partnerstve udeľujúci takéto výhody iba homosexuálnym párom by bol akceptovateľný, čo viedlo k úspechu takéhoto opatrenia v roku 2009.

zdroj: lifenews