Menu Zavrieť

Byly obavy, že na stávajícím zasedání Valného shromáždění OSN bude předložena resoluce o „právech“ lesbiček, gayů, bisexuálů a transgender osob (LGBT). Ale státy podporující LGBT se zdráhaly navrhnout takovou resoluci, patrně z obavy, že by nezískala dostatek hlasů.

V říjnu Navanethem Pillay, vysoká komisařka OSN pro lidská práva, hovořila před komisí pro sociální, humanitární a kulturní záležitosti. Zmínila diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity jako oblast, které je třeba se z její pozice věnovat.

V následné debatě delegát ze Spojených arabských emirátů jménem Organizace islámské konference konstatoval, že hovoří za dvě miliardy muslimů na světě, a namítal proti obavám o „jisté osoby na základě jejich sexuálních zálib a chování“. Jsou to „nedefinované pojmy, které nemají legální základ v žádných dokumentech o lidských právech“. Označil užívání slova orientace jako neblahé, protože zahrnuje široký rozsah osobní volby. Jiné členské státy OSN žádaly komisařku, aby se její úřad soustředil na více konkrétní a naléhavé problémy již mezinárodně uznaných práv. 28.11.2011, lifesitenews.com

zdroj: prolife