Menu Zavrieť

Vakcíny vyrobené s užitím buněk z potracených plodů mohou vést k závažným zdravotním důsledkům
Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI) se sídlem v Seattle tvrdí, že v současnosti je jediným neziskovým bioetickým výzkumným ústavem, jenž odmítá užití jakékoli morálně nepřípustné metody v kterémkoli kroku procesu výzkumu. SCPI založila dr. Theresa Deisher, jež se zabývala dospělými kmenovými buňkami. Ústav se věnuje vědeckému výzkumu a vzdělávání podporujícímu bezpečné, morální a pro-life lékařství a terapii. Zkoumá též zdravotní důsledky užití DNA z buněk lidských potracených plodů. Asi devadesáti procentům dětí, které byly v USA v posledních 10 létech očkovány, byly s velkou pravděpodobností vpíchnuty látky s DNA potracených plodů. Podle dr. Deisher jsou důkazy, že DNA kontaminanty z plodů mohou vést k závažným zdravotním důsledkům a mohou přispívat k nárůstu leukémie u dětí, autismu a dalším autoimunitním onemocněním. Dokonce Federální agentura pro léčiva (FDA) připustila, že vakcíny, obsahující kontaminovanou DNA z potracených plodů,představují nebezpečí. Dr. Deisher uvádí, že zůstává otevřenou otázkou, jak moc je to nebezpečné, ale považovala by za nezodpovědné to nezkoumat.

SCPI nabízí také certifikaci, potvrzující, že produkty společnosti, která o ni žádá, nebyly vyvíjeny nebo kontaminovány materiálem získaným z potracených plodů. Podrobnosti o tom a o výzkumu SCPI lze nalézt na jeho stránkách www.soundchoice.org.

Etickou problematikou vakcinace se zabývá také organizace Children of God for Life. Na její stránce www.cogforlife.org/catholicgui… je příručka pro katolické rodiče, která obsahuje přehled vakcín, jejich posouzení z hlediska užití buněk z potracených plodů a morální hodnocení přípustnosti užití takového očkování. 9.11.2011, lifesitenews.com

zdroj: prolife